Zátěžové testování finanční výkonnosti podniků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zátěžové testování finanční výkonnosti podniků

Show simple item record

dc.contributor.author Garguláková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:13Z
dc.date.issued 2009-07-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27848
dc.description.abstract Disertační práce se věnuje modelování zátěžového testování podniků. Cílem práce je vytvořit nový základní model na řízení finančního rizika, který má mít podpůrný charakter pro lepší finanční stabilitu podniku. Je zde využit kvantitativní a kvalitativní výzkum, ve kterém se testují zvolené hypotézy práce a sestavuje se metodika zátěžového testování. Pro plnění stanoveného cíle jsou v první části získávána vstupní data z podnikové sféry, která jsou dále využita do výpočtů jednotlivých scénářů. Je zde vytvořená teoretická základna, která se využívá při vytváření zkoumané problematiky. Další část práce se věnuje podnikovému okolí, ze kterého je následně čerpáno do analýzy rizik. Po analýze rizika přichází poslední část, která se zaměřuje na modelování zátěžových scénářů, které jsou sestavovány pomocí podnikového okolí a kapitálové struktury podniku. Závěrečná část práce se věnuje interpretací výsledků zvolených zátěžových scénářů a jejich implementací do podnikové sféry v České republice. Praktické závěry mohou sloužit také pro propojení univerzitních výzkumů a podnikové praxi.
dc.format 110
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční systém cs
dc.subject zátěžové testování podniků cs
dc.subject podnikatelské rizika cs
dc.subject řízení rizika cs
dc.subject výkonnost podniku cs
dc.subject plánování cs
dc.subject stabilita podniku cs
dc.subject Risk en
dc.subject company stress testing en
dc.subject business risk en
dc.subject risk management en
dc.subject business performance en
dc.subject planning en
dc.subject stability of company en
dc.title Zátěžové testování finanční výkonnosti podniků
dc.title.alternative Stress testing of companies financial performance
dc.type disertační práce cs
dc.contributor.referee Polách, Jiří
dc.contributor.referee Slepecký, Jaroslav
dc.date.accepted 2013-12-18
dc.description.abstract-translated Dissertation deals with modeling of company stress testing. Its aim is to create a new basic model for financial risk management, which should have a supporting character for better financial stability of the company. There is used quantitative and qualitative research in which are tested selected works hypotheses and compiles the methodology for stress testing. For achieving this objective are in the first part obtained input data from the corporate sector, which are further used in the calculations of individual scenarios. There is conceived theoretical base that is used in the creation of the investigated problematic. Other part of the work deals with modeling of stress scenarios, which are compiled using the risks arising in the financial system. The final part is devoted to interpreting the results of selected stress scenarios and their implementation in the Czech Republic corporate sector. Practical conclusions may also serve to link university research with business practice.
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky
dc.thesis.degree-discipline Finance cs
dc.thesis.degree-discipline Finance en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 33239
dc.date.submitted 2013-10-31


Files in this item

Files Size Format View
garguláková_2009_dp.pdf 648.2Kb PDF View/Open
garguláková_2009_vp.pdf 778.0Kb PDF View/Open
garguláková_2009_op.pdf 650.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account