Interpersonální vztahy v kolektivu žáků sportovních tříd základních škol se zaměřením na fotbal a lední hokej

DSpace Repository

Language: English čeština 

Interpersonální vztahy v kolektivu žáků sportovních tříd základních škol se zaměřením na fotbal a lední hokej

Show simple item record

dc.contributor.advisor Melichárek, Zdeněk
dc.contributor.author Bernatík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:05:02Z
dc.date.available 2010-07-14T16:05:02Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2786
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na ranné období formování interpersonálních vztahů ve sportovním kolektivu, ke kterým dochází v mladším a starším školním věku. Teoretická část formuluje jevy, ke kterým dochází ve sportovním kolektivu, a jejich vliv na jedince samotného i na celý kolektiv. Popisuji zde socializaci, postoje, hodnoty a normy, které se utváří v rámci sportovního kolektivu. Dále popisuji klima, komunikaci, kohezi, sociální role a pozice ve sportovním kolektivu. Charakterizuji také osobnost trenéra a jeho vliv na utváření cílové skupiny a zmiňuji se o možných psychických zátěžových situacích v kolektivu. Cílem praktické části je zkoumání významu sportovních aktivit pro žáky zá-kladních škol s rozšířenou výukou TV na fotbal a lední hokej a pro žáky běžných základ-ních škol ve Zlíně. Analyzuji přístup žáků ke sportovním aktivitám a rozdílnost významu sportu v jejich životě. cs
dc.format 70 cs
dc.format.extent 661455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject postoje cs
dc.subject normy cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject socializace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject klima cs
dc.subject koheze cs
dc.subject sociální pozice cs
dc.subject sociální role cs
dc.subject trenér cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject šikana cs
dc.subject opinions en
dc.subject norms en
dc.subject values en
dc.subject socialization en
dc.subject communication en
dc.subject climate en
dc.subject coherence en
dc.subject social position en
dc.subject social role en
dc.subject trainer en
dc.subject clash en
dc.subject bullying en
dc.title Interpersonální vztahy v kolektivu žáků sportovních tříd základních škol se zaměřením na fotbal a lední hokej cs
dc.title.alternative Interpersonal relations in collective of pupils visiting sport's classes at primary football and ice hockey schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated This Bachelor Thesis describes the early period of interpersonal relations formation in a sport collective which are generace in the younger and the older pupilage. Theoretic part define phenomena rise in the sport group and their influence to each member of this group and globally to whole group. The Bachelor Theory describes socialization, stances, funds and the rising norms in the sport group. Next description is about atmosphere, com-munication, cohesion, social roles and pozitions in the sport group. The Bachelor Theory charakterise cult of coach personality and his impression to teambuliding and psychical stress situations. The goals of this Bachelor Thesis are researching of sport importance for children from basic schools, which are profile in football and ice-hockey teaching compare with "normal" basic schools. The Bachelor Thesis analyses pupil's admission to sport activity compare with their personal life. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6784
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject mezilidské vztahy cs
local.subject druhý stupeň základní školy cs
local.subject sportovní školy cs
local.subject žáci cs
local.subject klima třídy cs
local.subject interpersonal relations en
local.subject secondary school en
local.subject sports school en
local.subject learners en
local.subject classroom climate en


Files in this item

Files Size Format View
bernatík_2007_bp.pdfBlocked 645.9Kb PDF View/Open
bernatík_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
bernatík_2007_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account