Alternativní možnosti péče a výchovy dětí z nefunkčních rodin

DSpace Repository

Language: English čeština 
Alternativní možnosti péče a výchovy dětí z nefunkčních rodin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Charvát, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:29Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27888
dc.description.abstract Diplomová práce Alternativní možnosti péče a výchovy dětí z nefunkčních rodin je zaměřena na problematiku nefunkčního rodinného prostředí a systém péče o ohrožené děti. V teoretické části práce se věnuji problematice rodiny, rodičovství a jejím právním aspektům, typologii rodin, poruchám funkcí rodiny a příčinám narušení rodinného prostředí, dále pak otázce podpory, prevence a sanace rodiny, systému náhradní rodinné a výchovné péče a jejich specifikům a rizikům. Praktická část práce poskytuje pohled na specifické případy nefunkčního rodinného prostředí, popisuje řešení situace prostřednictvím systému náhradní rodinné či výchovné péče a zhodnocuje dopady na život dítěte.
dc.format 105
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject sociálně-právní ochrana cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject náhradní výchovná péče cs
dc.subject osvojení cs
dc.subject pěstounská péče cs
dc.subject family en
dc.subject child en
dc.subject social and legal protection en
dc.subject substitute family care en
dc.subject substitute institutional upbringing en
dc.subject adoption en
dc.subject foster care en
dc.title Alternativní možnosti péče a výchovy dětí z nefunkčních rodin
dc.title.alternative Alternative Possibilities of Care and Education of Children from Non-Functional Families
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The thesis Alternative care options and education of children from non-functional families is focused on a non-functional family environment and the system of care for vulnerable children. The theoretical part is devoted to family issues, parenting and their legal aspects, the typology of families, families' malfunctions and causes of disruption of the family environment, as well as the promotion, prevention and rehabilitation of the family, the substitute family care and institutional upbringing, their specifics and risks. The practical part provides insight into specific cases of non-functional family environment, describes how to solve the situation through the system of substitute family care or institutional upbringing and evaluates the impact on the child's life.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33297
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
charvát_2012_dp.pdf 1.341Mb PDF View/Open
charvát_2012_vp.doc 16.16Kb Microsoft Word View/Open
charvát_2012_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account