Sociální program jako nástroj personálního řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální program jako nástroj personálního řízení Krajského úřadu kraje Vysočina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Hanáková Kosourová, Ivana
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:05:26Z
dc.date.available 2010-07-14T16:05:26Z
dc.date.issued 2007-05-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2788
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřená na sociální program jako nástroj personálního řízení podni-ku. Jejím cílem je ukázat sociální politiku zaměstnavatele, na němž je diplomová práce aplikována. Výchozím krokem je získání teoretických poznatků a východisek. Následné provedení analýzy skutečného stavu v oblasti uplatňovaného sociálního programu slouží pro zhodnocení předností a nedostatků a identifikování tezí do projektového záměru. Závěr práce tvoří projektový záměr. Navrhuje opatření, která by měla přispět k inovaci stávající-ho systému. Jeho součástí je nejen kvalifikovaný odhad ekonomické náročnosti navrhnu-tých opatření, ale také analýza rizik, která by jej mohla doprovázet. Uvedeny jsou také ná-stroje, které by mohly sloužit k minimalizaci těchto rizik. cs
dc.format 79 s., 13 s příloh cs
dc.format.extent 1500406 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální program cs
dc.subject sociální politika cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject péče o pracovníky cs
dc.subject personální řízení cs
dc.subject poznatky cs
dc.subject východiska cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject social programme en
dc.subject social policy en
dc.subject employee's benefits en
dc.subject worker's care en
dc.subject human resources en
dc.subject aca-demic piece of knowledge en
dc.subject resources en
dc.subject satisfaction en
dc.title Sociální program jako nástroj personálního řízení Krajského úřadu kraje Vysočina cs
dc.title.alternative SOCIAL PROGRAMME LIKE A HUMAN RESOURCES TOOL OF REGIONAL AUTHORITY OF THE REGION VYSOČINA en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Šarapatková, Eva
dc.date.accepted 2007-06-01
dc.description.abstract-translated Graduation theses concentrate on social programme like a tool of company's human re-sources. The aim is to show employer's social policy, on which is the graduation theses applied. The initial step is to gain an academic piece of knowledge and resources. Follow-ing implementation of analysing a real stage in the area of alleged social programme serves for evaluation of merits and absences and to identify theses in project's intension. Conclu-sion of the theses forms the project's intention. It suggests acquisitions which should con-tribute to innovation of the current system. It's component is not only qualified judgement of economics exacting proposed acquisitions, but also analysing risks which could go with it. There are also tools stated which could help to minimise these risks. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6771
dc.date.assigned 2007-03-09
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hanáková kosourová_2007_dp.pdf 1.430Mb PDF View/Open
hanáková kosourová_2007_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hanáková kosourová_2007_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account