Faktory životní spokojenosti obyvatel v domovech pro seniory

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Faktory životní spokojenosti obyvatel v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Jandásková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:31Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27893
dc.description.abstract Diplomová práce "Faktory životní spokojenosti obyvatel v domovech pro seniory" se zabývá zjištěním úrovně životní spokojenosti seniorů v domovech pro seniory, zjištěním faktorů, které mají na tuto životní spokojenost vliv a v neposlední řadě zjištěním, zda život v domově pro seniory přispívá k lepší kvalitě života seniorů. Diplomová práce je rozdělena do dvou celků - do teoretické a praktické části. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky týkající se stárnutí, stáří a seniorů, dále definování pojmu životní spokojenost, charakteristika domova pro seniory jako specifické formy péče o seniory a poslední kapitola teoretické části pojednává o standardech kvality sociálních služeb a jejich významu v kontextu životní spokojenosti obyvatel domovů pro seniory. V praktické části jsou pak do tabulek a grafů shrnuty výsledky dotazníkového šetření vypovídající o úrovni životní spokojenosti dotazovaných a o faktorech, které ji ovlivňují. Následuje ověření platnosti stanovených hypotéz a několik doporučení (tipů) na udržování a zvyšování životní spokojenosti obyvatel v domovech pro seniory.
dc.format 100
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject sociální péče cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject standardy kvality sociálních služeb cs
dc.subject Aging en
dc.subject old age en
dc.subject senior en
dc.subject well-being en
dc.subject life quality en
dc.subject social care en
dc.subject senior house en
dc.subject social service quality standards en
dc.title Faktory životní spokojenosti obyvatel v domovech pro seniory
dc.title.alternative Life Satisfaction Factors of the Residents in Homes for the Elderly
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Němcová, Zuzana
dc.date.accepted 2015-01-19
dc.description.abstract-translated The thesis "Factors of well-being and prosperity of residents in senior houses" traces the level of well-being of senior citizens in senior houses, maps the factors influencing such prosperity and, last but not least, concludes if the life in senior houses leads to a better quality of life of their residents. The paper is divided into two sections - the theoretical and practical one. The theoretical section summarises theoretical findings related to aging and the age of senior citizens; furthemore there are definitions of terms e.g. well-being and characteristics of senior houses as specific forms of senior people care. The last chapter of the theoretical part deals with standards of social service quality and their significance. The practical part presents graphs and charts of the results of questionnaires in terms of the level of well-being and prosperity of respondents as well as factors influencing them. This section is followed by the verification of validity of hypotheses offering several tips how to maintain and increase well-being and prosperity of senior house residents.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33303
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-11-26


Files in this item

Files Size Format View
jandásková_2012_dp.pdf 1.875Mb PDF View/Open
jandásková_2012_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
jandásková_2012_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account