Tabuizace smrti v současné společnosti

DSpace Repository

Language: English čeština 

Tabuizace smrti v současné společnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Janíková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:33Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:33Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27896
dc.description.abstract Smrt je nevyhnutnou skutečností. Čeká na každého z nás. Záleží pouze na nás, jak se s tímto reálným faktem vyrovnáme a jak jej přijmeme. Smrt je v současné společnosti popírána a vytlačována na okraj našeho zájmu. V tradičních společnostech používali naši předkové řadu nástrojů, které jim pomáhaly pečovat o umírajícího a lépe se vyrovnat se smrtí vlastní nebo blízkého člověka. Současný člověk se odklonil od většiny z nich a díky tomu se v této problematice ztrácí, je nezkušený a neinformovaný. Následně prožívá také mnohem větší úzkost z představy vlastní konečnosti. Tato práce se zabývá postojem dnešního člověka ke smrti a umírání.
dc.format 97 s. (139 034 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject smrt cs
dc.subject umírání cs
dc.subject thanatologie cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject hodnoty cs
dc.subject tabu cs
dc.subject old age en
dc.subject aging en
dc.subject gerontology en
dc.subject death en
dc.subject dying en
dc.subject thanatology en
dc.subject palliative care en
dc.subject hospice care en
dc.subject home care en
dc.subject values en
dc.subject taboo en
dc.title Tabuizace smrti v současné společnosti
dc.title.alternative Tabooization of Death in Contemporary Society
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-14
dc.description.abstract-translated Death is a must. It´s waiting for each of us. Depends only on us, how this real fact we accept it and how. Death in contemporary society ir denied and the marginalized of our interest. In traditional societies, our ancestors used a number of tools that help them take care of the dying and to better cope with the death of its own or a close person. The current will disengage from most of them and in this issue, is inexperienced and uninformed. Subsequently a much larger also experiencing anxiety from the ideas of its own mortality. This work deals with the position of today´s man to death and dying.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33306
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-02-20


Files in this item

Files Size Format View
janíková_2012_dp.pdf 2.257Mb PDF View/Open
janíková_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
janíková_2012_op.doc 17.09Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account