Progresivní metody řízení lidských zdrojů v turbulentních dobách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Progresivní metody řízení lidských zdrojů v turbulentních dobách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Kazmířová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:36Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27904
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá progresivními metodami řízení lidských zdrojů v turbulentních dobách, probíhajícími pod tlakem neustálých změn. V teoretické části jsou vymezeny pojmy z oblasti řízení lidských zdrojů, metody rozvoje manažerů, úloha a role lídra v kontextu procesu vedení a přijímání změny. Praktická část vychází z transformace dvou konkrétních organizací, kde v rámci výzkumu zkoumá a porovnává názory a postoje vybraných skupin zaměstnanců na právě probíhající proces aplikace změny do praxe.
dc.format 126 s. (165 601 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject lidské zdroje cs
dc.subject metody řízení cs
dc.subject manažer cs
dc.subject leader cs
dc.subject ledadership cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject kariéra cs
dc.subject změna cs
dc.subject vedení procesu změny cs
dc.subject human resource management en
dc.subject human resource en
dc.subject methods of development en
dc.subject manager en
dc.subject leader en
dc.subject ledership en
dc.subject communication en
dc.subject career en
dc.subject change en
dc.subject process change management en
dc.title Progresivní metody řízení lidských zdrojů v turbulentních dobách
dc.title.alternative Progressive Methods of Human Resources Management in Turbulent Times
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated The thesis is about progressive methods of human resource management in turbulent times, which is ongoing under the pressure of constant change. Theoretical part specified the concepts of human resource management, the methods of development of the managers, the role of leadership in the context of the management and the acceptance of change. Practical part is based on the transformation of two specific organizations, wher the research compares and examines the opinions and attitudes of selected groups of emloyees to the ongoing process of application changes into practice.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33316
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
kazmířová_2012_dp.pdf 4.175Mb PDF View/Open
kazmířová_2012_vp.doc 17.89Kb Microsoft Word View/Open
kazmířová_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account