Životní spokojenost ve stáří

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Životní spokojenost ve stáří

Show simple item record

dc.contributor.advisor Prášilová, Halka
dc.contributor.author Koudelková, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:39Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:39Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27911
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá životní spokojeností ve stáří. Cílem bylo porovnat životní spokojenost ve stáří v přirozeném prostředí seniorů s prostředím domovů pro seniory. Na základě pojednání o životní spokojenosti v teoretické části práce, byly vybrány aspekty, které životní spokojenost ve stáří ovlivňují. Mezi ně patří spokojenost s prostředím, subjektivně hodnocený zdravotní stav, rodina, přátelé, finanční situace, víra, aktivity, plány do budoucna. Tyto aspekty byly v jednotlivých prostředích porovnány. Práce obsahuje prezentaci výzkumu, výsledných zjištění, analyzuje výsledky dotazníku.
dc.format 95 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject stárnutí cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject životní spokojenost cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Old age en
dc.subject aging en
dc.subject ageism en
dc.subject life satisfaction en
dc.subject quality of life en
dc.title Životní spokojenost ve stáří
dc.title.alternative Life Satisfaction in Old Age
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Diploma thesis deal with the life satisfaction in old age. The main target of my study has been compared the life satisfaction in old age in senior´s natural environment with the houses for elderly people. There were chosen some aspects that affect the life satisfaction in old age on bases of the informatik in the theoretical part of my thesis. These aspects are: the satisfaction with the environment, the subjective evoluation of health status, the family, friends, the financial situaction, the relegion, the aktivity and plans for the future.These aspects were compared in the different environments. The work contains a presentation of research, final results and analyzes the results of the questionnaire.
dc.description.department Katedra psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33323
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-07


Files in this item

Files Size Format View
koudelková_2012_dp.pdf 2.903Mb PDF View/Open
koudelková_2012_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
koudelková_2012_op.doc 18.52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account