Tvořivá resocializace v české penitenciární praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvořivá resocializace v české penitenciární praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Kulová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:41Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:41Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27918
dc.description.abstract Práce je zaměřena na resocializaci osob ve výkonu trestu odnětí svobody, zejména na nové přístupy a metody v resocializaci - na resocializaci tvořivou. Je rozdělen na dvě části. V teoretické části je deskriptivní metodou přiblížena zejména historie trestu a trestání, resocializace, její podmínky a používané metody a inovativní tvořivá resocializace, její podstata a metody. V empirické části jsou pomoci kombinovaných výzkumných metod zodpovězeny hypotézy, týkající se aplikací tvořivé resocializace v české penitenciární praxi.
dc.format 86 s. (128 760)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výkon trestu odnětí svobody cs
dc.subject odsouzený cs
dc.subject resocializace cs
dc.subject tvořivá resocializace cs
dc.subject metody resocializace cs
dc.subject aktivity cs
dc.subject prison sentence en
dc.subject prisoner en
dc.subject re-socialization en
dc.subject creative re-socialization en
dc.subject methods of rehabilitation en
dc.subject activity en
dc.title Tvořivá resocializace v české penitenciární praxi
dc.title.alternative Creative Social Rehabilitation in the Czech Penitentiary Practice
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated This work focuses on the social rehabilitation of sentenced imprisonment, especially for new approaches and methods in rehabilitation - the creative re-socialization. It is divided into two parts. The theoretical part is a descriptive method zoomed in particular, the history of a punishment, resocialization, the conditions and the methods and innovative creative resocialization, its nature and methods. In the empirical part are by combined research method to answer the hypotheses concerning the application of creative social rehabilitation in Czech penitentiary practice
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33332
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
kulová_2012_dp.pdf 1.615Mb PDF View/Open
kulová_2012_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
kulová_2012_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account