Role Fondu ohrožených dětí při evalvaci v rámci rozvodového řízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role Fondu ohrožených dětí při evalvaci v rámci rozvodového řízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Leštinská, Lucie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:42Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:42Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27920
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje rodině v situaci rozvodu a roli Fondu ohrožených dětí při evalvaci v rámci rozvodového řízení. Práce je sestavena ze dvou částí. První, teoretická část se zaměřuje na rodinu a rozvod, osobu dítěte, na rozvodové řízení dle legislativy a druhy profesionální pomoci v průběhu rozvodu či rozchodu rodičů a na činnost Fondu ohrožených dětí, především na poskytování sociálních služeb asistencí při problémovém kontaktu rodičů s dětmi a rodinnou mediaci. Druhá, praktická část zahrnuje kazuistiky rodin, kterým Fond ohrožených dětí Zábřeh poskytoval asistence při delším kontaktu rodiče s dítětem nebo při předávání dítěte mezi rodiči. Součástí výzkumu byly rozhovory s těmito klienty Fondu ohrožených dětí. Vyústěním diplomové práce je souhrnná zpráva pro vedení Fondu ohrožených dětí Zábřeh.
dc.format 117
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rozvodové řízení cs
dc.subject děti cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject krize cs
dc.subject rodinná mediace cs
dc.subject rodinná terapie cs
dc.subject poradenství cs
dc.subject případová konference cs
dc.subject asistence při problémovém kontaktu rodičů s dětmi cs
dc.subject Fond ohrožených dětí cs
dc.subject Divorce en
dc.subject children en
dc.subject parents en
dc.subject crisis en
dc.subject family mediation en
dc.subject family therapy en
dc.subject consultancy en
dc.subject case conference en
dc.subject assistance during problematic contact between parents and children en
dc.subject Fund of Children In Needs en
dc.title Role Fondu ohrožených dětí při evalvaci v rámci rozvodového řízení
dc.title.alternative The Role of The Fund for Children in Need during Evaluation within Divorce Proceedings
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vaňková, Zdeňka
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated The final essay deals with the situation of a family during divorce and the role of the Fund of Children In Need during evaluation within the divorce. The essay consists of two parts. The first, theoretical, part concentrates on the family and the process of di-vorce, the child, the process of divorce according to legislation, types of professional help during the divorce or separation of parents and on the activity of the Fund of Children In Needs, especially on provision of social services of assistance during a problematic con-tact between parents and children and family mediation. The second, practical, part in-cludes case interpretations of families which were given assistance by the Fund of Chil-dren In Needs during a longer contact between a parent and a child or during handover of a child between parents. Interviews with these clients of FOD were part of the research. The outcome of the final essay is a report for the management of the Fund of Children In Needs.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33334
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-21


Files in this item

Files Size Format View
leštinská_2012_dp.pdf 1.656Mb PDF View/Open
leštinská_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
leštinská_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account