Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Marková Ševčíková, Kamila
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:43Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:43Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27924
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na vzdělávání a trávení volného času seniorů. Je zde charakterizován pojem stáří s problémy, které přináší a andragogiky. Definuji smysl celoživotního vzdělávání, volného času, koncept úspěšného stárnutí a aktivní životní styl v postproduktivním věku. Uvádím typy a metody vzdělávání v dospělém věku, možnosti volnočasových aktivit pro seniory a srovnávám nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit ve městě Tišnově a obci Železné. V praktické části provádím sociologický výzkum mezi seniory nad 60 let věku s cílem zjistit rozsah jejich vzdělávacích a volnočasových aktivit a jejich spokojenost s nabídkou v této oblasti.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Vzdělávání cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject koncept úspěšného stárnutí cs
dc.subject aktivní životní styl cs
dc.subject motivace cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject vzdělávací aktivity cs
dc.subject Education en
dc.subject leisure en
dc.subject senior en
dc.subject age en
dc.subject adult education en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject the concept of successful aging en
dc.subject active-lifestyle en
dc.subject motivation en
dc.subject leisure activities en
dc.subject educational activities en
dc.title Volnočasové aktivity a vzdělávání seniorů
dc.title.alternative Leisure Time Activities and Senior Education
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Želásko, Petr
dc.date.accepted 2014-05-15
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on education and leisure seniors. There is characterized by an age with the problems that brings, and Adult Education. Define the meaning of lifelong learning, leisure, the concept of successful aging and active lifestyles in advanced age. Mention the types and methods of education in the adult life, possibilities of leisure activities for seniors and compare the range of educational and leisure activities in the village Tišnově and community Železné. In the practical part of doing sociological survey among seniors over the age of 60 in order to determine the extent of their educational and leisure activities and their satisfaction with the offer in this area.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33339
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
marková ševčíková_2012_dp.pdf 3.651Mb PDF View/Open
marková ševčíková_2012_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
marková ševčíková_2012_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account