Aktuální problémy pedeutologie

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktuální problémy pedeutologie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Mašek, Michal
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:43Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:43Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27925
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na pedeutologii, jako pedagogickou disciplínu zabývající se učitelskou profesí. Cílem práce je zjistit, jaké problémy jsou v současné době pro pedeutologii nejzávažnější. Teoretická část se věnuje charakteristice pedeutologie jako jedné z pedagogických věd a také učiteli jako předmětu zájmů této disciplíny. V jednotlivých kapitolách představuje historický vývoj učitelské profese od jejich počátků až po současnost, a také osobnosti, které tento vývoj formovaly. Praktická část práce se snaží pomocí kvalitativního výzkumu najít odpověď na otázku, s jakými problémy se současná pedeutologie potýká a které se aktuálně jeví jako nejzávažnější.
dc.format 125 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pedagogická fakulta cs
dc.subject pedeutologie cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject škola cs
dc.subject učitel cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject college of education en
dc.subject pedeutology en
dc.subject social environment en
dc.subject social pedagogy en
dc.subject school en
dc.subject teacher en
dc.subject education en
dc.title Aktuální problémy pedeutologie
dc.title.alternative Contemporary Issues of Pedeutology
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the pedeutology as an educational discipline which focus in the teaching profession. The main aim is to find out what problems are currently the most serious for pedeutology. The theoretical part deals with the pedeutology as one of pedagogical sciences and also deals with the teacher as a subject of interest in this discipline. The individual chapters describe the historical development of the teaching profession from its beginnings to nowadays, and also personalities that have shaped this development. The practical part of the thesis uses qualitative research to find the answer to the question which problems has got the current pedeutology and which currently seems to be the most serious.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33340
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-02-24


Files in this item

Files Size Format View
mašek_2012_dp.pdf 2.015Mb PDF View/Open
mašek_2012_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
mašek_2012_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account