Sociální pedagogika v dílech českých pedagogů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální pedagogika v dílech českých pedagogů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jůzl, Miloslav
dc.contributor.author Menšíková, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:44Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:44Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27927
dc.description.abstract Tato předkládaná diplomová práce popisuje vznik, vývoj a formování sociální pedagogiky. Sleduje její historický vývoj ve vybraných zemích, z nichž největší důraz je zde kladen na Českou republiku. Dále se zabývá sociální pedagogikou na Slovensku, v Polsku, v Němec-ku a v Rakousku. Velká část práce je zaměřena na vybrané české pedagogy, v jejichž tvorbě se vyskytují témata sociální pedagogiky, v menší míře na sociální pedagogy ve výše zmíně-ných zemích. Cílem této práce je stručně vypsat autory vybraných zemí, kteří se ve svých dílech zabývali sociální pedagogikou. V praktické části se tato práce zabývá srovnáním vý-voje sociální pedagogiky ve výše zmíněných zemích.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Sociální pedagogika cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject Německo cs
dc.subject Česká republika cs
dc.subject Rakousko cs
dc.subject Polsko cs
dc.subject Sloven-sko cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject studium sociální pedagogiky cs
dc.subject osobnosti sociální pedagogiky cs
dc.subject uplatnění sociální pedagogiky cs
dc.subject srovnávací studie cs
dc.subject Social pedagogy en
dc.subject pedagogy en
dc.subject Germany en
dc.subject Czech republic en
dc.subject Austria en
dc.subject Poland en
dc.subject Slovakia en
dc.subject social pedagogue en
dc.subject social pedagogue studies of social pedagogy en
dc.subject personality of social pedagogy en
dc.subject the application of social pedagogy en
dc.title Sociální pedagogika v dílech českých pedagogů
dc.title.alternative Social Pedagogy in the Work of Czech Teachers
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Slováková, Gabriela
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated This diploma thesis describes beginnings and formation process of social pedagogy. Thesis is following its historical development in selected countries, specifically the Czech Republic. It also deals with social pedagogy in the Slovak Republic, Poland, Germany and Austria. Most part of the thesis is focused on Czech educators in whose work the themes of social pedagogy are occurring, in lesser extent on social educators from other mentioned countries. The aim of the thesis is to briefly list the authors of the selected countries who in his work deals with social pedagogy. The practical part compares the development of social pedagogy in the countries mentioned above.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33342
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
menšíková_2012_dp.pdf 1.659Mb PDF View/Open
menšíková_2012_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
menšíková_2012_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account