Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Oralová, Renata
dc.contributor.author Navrátilová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:46Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27931
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá efektivním řízením lidských zdrojů a ovlivňováním spokojenosti zaměstnanců v organizaci. Přibližuje řízení lidských zdrojů a jeho moderní postupy, nejúčinnější metody motivování zaměstnanců a mezilidské vztahy ovlivňující sociální klima pracovního kolektivu. Dále navrhuje optimální postupy činnosti manažerů organizace. V praktické části je vyhodnocen dotazník, který zjišťuje u pracovníků České pošty, s.p., jaké skutečnosti ovlivňují jejich pracovní spokojenost a zda jsou ze strany managementu efektivně řízeni.
dc.format 113
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject motivace cs
dc.subject spokojenost cs
dc.subject kolektiv cs
dc.subject zaměstnavatel cs
dc.subject management cs
dc.subject organizace cs
dc.subject manažer cs
dc.subject benefity cs
dc.subject human resources management en
dc.subject motivation en
dc.subject satisfaction en
dc.subject team en
dc.subject employer en
dc.subject management en
dc.subject company en
dc.subject manager en
dc.subject benefits en
dc.title Efektivní řízení lidských zdrojů a ovlivňování spokojenosti zaměstnanců v organizaci
dc.title.alternative Efficient Human Resources Management and Ways of Affecting Employees' Satisfaction in Organizations
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The thesis deals with efficient human resources management and with influencing staff satisfaction in a company. It describes human resources management and its modern procedures, the most effective methods of motivating employees and interpersonal relationships influencing social climate of a working team. Further, it suggests optimal procedures of company managers' activities. The questionnaire, which tries to find out among Czech post employees what facts influence their job satisfaction and whether they are managed effectively by the management, is evaluated in the practical part.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33347
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2012_dp.pdf 913.2Kb PDF View/Open
navrátilová_2012_vp.doc 18.80Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2012_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account