Postoje rodičů vůči výchovně vzdělávacímu procesu na základní škole

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje rodičů vůči výchovně vzdělávacímu procesu na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mühlpachr, Pavel
dc.contributor.author Navrátilová, Romana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:46Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:46Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27932
dc.description.abstract Diplomová práce "Postoje rodičů vůči výchovně vzdělávacímu procesu na základní škole" se zabývá aspekty, které mohou ovlivnit utváření postojů rodičů k výchovně vzdělávacímu procesu na základních školách. Úvod teoretické části je věnován historickým východiskům, která utvářela vztah mezi rodinou a školou v minulosti. Dále jsou v teoretické části popisovány moderní trendy výchovně vzdělávacího procesu. Druhá polovina teoretické části je věnována především rodině, jejímu postavení v moderní společnosti, výchovným stylům současné rodiny i změnám, kterými rodina v postmoderní společnosti prochází. V návaznosti na teoretickou část diplomové práce se praktická část zabývá výzkumem, který byl prováděný na konkrétní základní škole. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká očekávání mají rodiče dětí základní školy od výchovně vzdělávacího procesu. Je zde vysvětlena použitá výzkumná metoda, prezentována získaná data s jejich následnou analýzou. Na základě zjištěných poznatků jsou v závěru práce ověřovány hypotézy, které byly pro tento výzkum stanoveny.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject výchovně vzdělávací proces cs
dc.subject výchovný styl cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject rodiče cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject škola cs
dc.subject vztahy cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject postoje cs
dc.subject educational process en
dc.subject formative style en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject parents en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject school en
dc.subject relations en
dc.subject communication en
dc.subject attitudes en
dc.title Postoje rodičů vůči výchovně vzdělávacímu procesu na základní škole
dc.title.alternative Parents' Attitudes to Educational Process at Primary School
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Laca, Slavomír
dc.date.accepted 2014-05-21
dc.description.abstract-translated The diploma thesis " Parents' attitudes to the educational process at a basic school" deals with the aspects that can influence parents' attitudes to the educational process at basic schools. The introduction of the theoretical part is devoted to historical ways out that made the relation between a family and a school in the past. The modern trends of the educational process are also described in the theoretical part. The second half of the theoretical part is concerned especially with a family, its position in the modern society, the formative styles of the present family and changes that the family in the postmodern society goes through. Further to the theoretical part of the diploma thesis the practical part deals with the research made at a particular basic school. The aim of the research was to find out what expectations the parents of the basic school pupils have to the educational process. The used research method is explained here and the gained data and their follow-up analysis are presented here. In the conclusion the hypothesa appointed for the research are verified on the basis of the established knowledge.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33348
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-03-26


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2012_dp.pdf 2.790Mb PDF View/Open
navrátilová_2012_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
navrátilová_2012_op.doc 15.80Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account