Senioři a mezigenerační vztahy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Senioři a mezigenerační vztahy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Nesvačil, Miloš
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:47Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:47Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27935
dc.description.abstract Cílem mé diplomové práce je poukázat na dnes aktuální téma problematiku seniorů. V práci se zaobírám jednotlivými aspekty, které souvisí se seniorskou populací, především ve spojitosti s dalšími generacemi a jejich vzájemným soužitím. Převážně se soustředím na mezilidské vztahy mezi rodiči a dětmi, prarodiči a vnoučaty, prarodiči a rodiči. Dále rozebírám vztah seniorů a současné mladé generace, jak v posloupnosti stáří versus mládí, tak i naopak. Také mne zajímá život seniora - jeho aktivity, možnosti, snahy, radosti, ale i stresy, problémy, strachy a bolesti. V této práci se snažím o vyjádření svého vlastního pohledu na dnešní současnou populaci seniorů.
dc.format 113
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject matka cs
dc.subject otec cs
dc.subject dcera cs
dc.subject syn cs
dc.subject dítě cs
dc.subject babička cs
dc.subject dědeček cs
dc.subject prababička cs
dc.subject pradědeček cs
dc.subject vnouče cs
dc.subject odchod do důchodu cs
dc.subject dům s pečovatelskou službou cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject soužití generací cs
dc.subject seniorský věk cs
dc.subject mladá generace cs
dc.subject mezilidské vztahy cs
dc.subject osamocení cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject stáří cs
dc.subject mother en
dc.subject father en
dc.subject daughter en
dc.subject son en
dc.subject child en
dc.subject grandfather en
dc.subject grandmother en
dc.subject great-grandmother en
dc.subject great-grandfather en
dc.subject grandchild en
dc.subject retirement en
dc.subject nursing home en
dc.subject home for the elderly en
dc.subject coexistence of generations en
dc.subject senior age en
dc.subject the younger generation en
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject isolation en
dc.subject disease en
dc.subject age en
dc.title Senioři a mezigenerační vztahy
dc.title.alternative Seniors and Relationships between Generations
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Neslušanová, Silvia
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The objektive of my diploma thesis is to show of one recent topic issues of elderly people. Here, in my work, I focus on individua probléme related to senior populatino, especially differecnes between generations and problems with their coexistenece. I am mostly concetrating on relationships between patente and children, grandparents and grandchildren, grandparents and patentes. I am also trying to analyse the relationship of elderly people and current ouny generation and vice versa. Further, I am interested in a life of a senior his activites, opportunities, efforts, happiness and also stress, problems, fears, and pain. In my work I am trying to express my own wiew on current population of elderly people.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33351
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-03-24


Files in this item

Files Size Format View
nesvačil_2012_dp.pdf 2.022Mb PDF View/Open
nesvačil_2012_vp.doc 46.5Kb Microsoft Word View/Open
nesvačil_2012_op.doc 16.73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account