Vzdělávání pedagogů v oblasti poruch příjmu potravy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vzdělávání pedagogů v oblasti poruch příjmu potravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Opletalová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:48Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:48Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27938
dc.description.abstract Bc. Jana Opletalová, Vzdělávání pedagogů v oblasti poruch příjmu potravy (diplomová práce) Brno 2014, s 108. Diplomová práce je zaměřena na seznámení populace se staršími formami poruch příjmu potravy (mentální anorexie, mentální bulimie), ale také s novými formy tohoto onemocně-ní, které nejsou až tak známé, jako jsou bigorexie, ortorexie, drunkorexie atd. Diplomová práce dále přibližuje možnosti vzdělávání pedagogů a pedagogických pracovníků, se zamě-řením na rozbor kvality poskytovaných kurzů (časové dotace, obsah kurzů atd.). V neposlední řadě je zde věnována kapitola i projektu Zdraví 21, který se snaží o zlepšení zdraví a životního stylu celé populace žijící nejen na území ČR, ale také v celém evrop-ském společenství. V praktické části byla použita metoda dotazníkového šetření, ze kte-ré je logicky vyvozen závěr, a jsou ověřeny hypotézy.
dc.format 92 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy příjmu potravy cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject sociální pedagog cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject projekt Zdraví 21 cs
dc.subject Eating disorders en
dc.subject education en
dc.subject educator en
dc.subject social educator en
dc.subject health en
dc.subject project Healthy 21 en
dc.title Vzdělávání pedagogů v oblasti poruch příjmu potravy
dc.title.alternative Teacher Education in the Field of Eating Disorders
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skácelová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-20
dc.description.abstract-translated Bc. Jana Opletalová , Teacher education in the field of eating disorders (thesis) Brno 2014 , p. 92. The thesis is focused on informing the population on older forms of eating disorders (anorexia, bulimia), but also on new forms of the diseases that are not so well known, such as bigorexia, orthorexia, drunkorexia etc. The thesis also shows in detail the possibilities of teachers and workers education, focusing on the quality analysis of the provided courses (time allocation, course content, etc.). Last but not least, there is a chapter concerning the Health Project 21, which seeks to improve the health and lifestyle of the entire population living not only in the Czech Republic, but also throughout the European Community. The questionnaire survey is used as a method in the practical part and consequently the logical conclusions as well as the hypotheses verification are made.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33354
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
opletalová_2012_dp.pdf 1.754Mb PDF View/Open
opletalová_2012_vp.doc 60Kb Microsoft Word View/Open
opletalová_2012_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account