Postoje veřejnosti k problematice poruch příjmu potravy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje veřejnosti k problematice poruch příjmu potravy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Packová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:49Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:49Z
dc.date.issued 2012-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27939
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje postojům veřejnosti k problematice poruch příjmu potravy. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních forem, tedy na mentální anorexii a mentální bulimii, ale přibližuje i nespecifické a atypické formy poruch příjmu potravy. Kromě příčin, diagnostiky, příznaků a důsledků poruch se také zaměřuje na jejich léčbu. Poslední kapitola teoretické části definuje pojem postoj, seznamuje s faktory, které mohou ovlivnit postoje ve vztahu k poruchám příjmu potravy, zamýšlí se nad kontextem poruch se sociální pedagogikou a informuje o možnostech jejich prevence. Cílem výzkumné části bylo zjistit, jaká je informovanost veřejnosti o poruchách příjmu potravy a jaké postoje k této problematice veřejnost zaujímá.
dc.format 99 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Poruchy příjmu potravy cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject mentální bulimie cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject projevy cs
dc.subject průběh cs
dc.subject rizika cs
dc.subject komplikace cs
dc.subject důsledky cs
dc.subject léčba cs
dc.subject postoje cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject Eating disorders en
dc.subject anorexia nervosa en
dc.subject bulimia nervosa en
dc.subject causes en
dc.subject symptoms en
dc.subject course en
dc.subject risks en
dc.subject complications en
dc.subject consequences en
dc.subject treatment en
dc.subject attitudes en
dc.subject prevention en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Postoje veřejnosti k problematice poruch příjmu potravy
dc.title.alternative Public Attitudes towards the Issue of Eating Disorders
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Skácelová, Lenka
dc.date.accepted 2014-05-22
dc.description.abstract-translated The diploma thesis deals with the attitudes of the public to the issue of eating disorders. The theoretical part focuses on the definition of basic forms, namely anorexia nervosa and bulimia, but also explains nonspecific and atypical forms of eating disorders. In addition to the causes, diagnosis, symptoms and consequences of failures, it also focuses on their treatment. The last chapter of the theoretical part defines the concept of attitude, introduces the factors which may affect attitudes related to eating disorders, ponders on the context of social pedagogy failures, and informs about their potential prevention. The aim of the research was to determine the public awareness of eating disorders, and to find out what attitudes the public assumes to this issue.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 33355
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
packová_2012_dp.pdf 1.657Mb PDF View/Open
packová_2012_vp.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open
packová_2012_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account