Historie ošetřování ran

DSpace Repository

Language: English čeština 

Historie ošetřování ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Johaníková, Irena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:57Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:57Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27958
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Historie ošetřování ran" je zaměřena na metody a techniky ošetřování ran v minulosti. V teoretické části jsou shrnuty a podrobně popsány způsoby ošetřování ran v jednotlivých historických obdobích od pravěku až po moderní dobu, včetně způsobů léčby ran používaných v lidovém léčitelství. Je zde popsána i historie larvální terapie, válečné chirurgie a léčby popálenin. Praktickou část tvoří kvantitativní průzkum metodou dotazníkové šetření, jehož cílem bylo zmapovat orientaci všeobecných sester o metodách ošetřování ran v minulosti, porovnat změny ve způsobech ošetřování ran a zjistit, jaké konkrétní metody ošetřování ran se dodnes používají.
dc.format 115 s. (178 836 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject historie medicíny cs
dc.subject ošetřování cs
dc.subject rány cs
dc.subject larvální terapie cs
dc.subject válečná chirurgie cs
dc.subject History of medicine en
dc.subject treatment en
dc.subject wounds en
dc.subject maggot therapy en
dc.subject war surgery en
dc.title Historie ošetřování ran
dc.title.alternative History of Wound Treatment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis named "History of Wound Treatment" is focused on methods and techniques of wound treatment in the past. The theoretical part summarizes and describes in detail the methods of wound treatment in different historical periods from prehistory to modern ages, including methods of natural wound treatment. The history of maggot therapy, war surgery and burns treatment are described. The practical part consists of a quantitative research provided by the method of a questionnaire survey, concentrated on mapping the level of general nurse´s knowledge about methods of wound treatment in the past and also on identifying specific methods that are still in use today. The goal of my bachelor thesis is also to compare changes in wound treatment.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33381
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-20


Files in this item

Files Size Format View
johaníková_2014_dp.pdf 2.719Mb PDF View/Open
johaníková_2014_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
johaníková_2014_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account