Kvalita života dětí s cystickou fibrózou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života dětí s cystickou fibrózou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Kopečná, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:54:58Z
dc.date.available 2015-03-08T20:54:58Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27961
dc.description.abstract Cíl: Zjistit, jak cystická fibróza ovlivňuje kvalitu života dítěte z pohledu dítěte a jeho nejbližší rodiny. Metodika: Průzkum byl proveden kvalitativní metodou, která pracuje s malým souborem respondentů. Metodou sběru dat byl strukturovaný nestandardizovaný rozhovor s dětmi a rodiči. Rozhovoru se zúčastnily tři děti a jejich maminky. Byla provedena analýza volných výpovědí rodičů a dětí, které trpí onemocněním cystická fibróza. Odpovědi byly seřazeny do kategorií a podkategorií. Výsledky: Průzkumem bylo zjištěno, že každé z dětí mělo určité typické příznaky, které se u CF vyskytují. Každému dítěti byla diagnóza sdělena v jiném věkovém období. Ve dvou případech rodiče popisovali reakci na onemocnění jako šok. Ačkoliv je CF nevyléčitelné a vážné onemocnění, život dětí se nijak zvlášť nelišil od života vrstevníků. Z výpovědí dětí bylo zjištěno, že je pro ně nejdůležitější rodina. Rodiče popisovali kvalitu života dětí většinou kladně, ale s určitým omezením. Z oblastí, které byly stanoveny, nejvíce zasažená byla oblast zdraví a oblast školní. Největší problémy dětem způsoboval kašel a léčba inhalacemi, která byla časově náročná. Ve škole byly děti omezené tím, že nemohly vykonávat určité školní aktivity, ale jinak byly děti ve škole spokojené. Závěr: Přes neustále se zlepšující léčebné podmínky je CF stále nevyléčitelnou nemocí, která je diagnostikována většinou v dětském věku. V závěru lze shrnout, že kvalita života dětí byla u každého jedince s CF limitována jiným způsobem, a různě omezovala oblasti života. Ve velké míře hodnotili kvalitu života kladně jak rodiče, tak děti.
dc.format 79 s. (103 099 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject cystická fibróza cs
dc.subject dítě cs
dc.subject rodina cs
dc.subject quality of life en
dc.subject cystic fibrosis en
dc.subject child en
dc.subject family en
dc.title Kvalita života dětí s cystickou fibrózou
dc.title.alternative Quality of Life in Children with Cystic Fibrosis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Objective: The aim is to determine how cystic fibrosis affects the quality of life from the perspective of the child and its family. Methodology: The research has been done by using a qualitative method that operates with a small group of respondents. The data were collected by means of structured unstandardized interviews with the children and parents. Three children and their mothers took part in the interviews. An analysis of free statements of parents and children suffering from cystic fibrosis was done. Answers were arranged into categories and subcategories. Results: The research found, that every child had typical symptoms of CF. The diagnosis was done at a different age for every child. In two cases, the parents described a feeling of shock as reaction to the disease. Even though CF is an incurable and serious illness, the lives of children was comparable to lives of other children of the age. From statements of the children is was determined, that the family is essential for them. Parents described the quality of life of their children as mostly positive, but with some limitations. From the designated areas health and school areas were affected most. The biggest problem is caused by cough and inhalation therapy that is time-consuming. Children were also limited in some school activity, but however they were satisfied. Conclusion: Despite an improvement of medical conditions, CF remains an incurable disease, mostly diagnosed in child age. In conclusion, the quality of life of each child with CF was limited in a different way and the condition limited a different area of life. Everybody parents and children rated the quality of life mostly positively.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33384
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
kopečná_2014_dp.pdf 1.859Mb PDF View/Open
kopečná_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
kopečná_2014_op.doc 48Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account