Informovanost studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o HIV / AIDS

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o HIV / AIDS

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Navrátilová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:01Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:01Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27965
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je "Informovanost studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o HIV / AIDS." Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku onemocnění, klinický obraz, diagnostiku a možnosti léčby HIV / AIDS. Dále se zabývá prevencí přenosu infekce HIV, první pomocí, sexualitou a stravovacími návyky u HIV pozitivního. Poslední kapitola teoretické části se věnuje problematice HIV / AIDS u homosexuálů. Těžiště praktické části spočívá ve vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření, které bylo realizováno na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Pomocí grafů a tabulek jsou zaznamenána jednotlivá data získaná od studentů vybraných fakult naší univerzity.
dc.format 68 s. (66 563 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HIV / AIDS cs
dc.subject prevence cs
dc.subject studenti cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject HIV / AIDS en
dc.subject prevention en
dc.subject students en
dc.subject awareness en
dc.title Informovanost studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně o HIV / AIDS
dc.title.alternative Tomas Bata University in Zlín Students´ Awareness of HIV / AIDS
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Moravčíková, Dagmar
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The theme of this bachelor's thesis is "Tomas Bata University in Zlin students' awareness of HIV/AIDS". The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on description of the disease, clinical picture, HIV/AIDS diagnostics and possible treatments. Furthermore it deals with prevention of HIV conta-gion, first aid, sexuality and nutrition of HIV positive patients. The last chapter of theoreti-cal part of this work deals with HIV/AIDS problematics at homosexuals. The goal of the practical part is to analyze results of a questionnaire, that took place at To-mas Bata University in Zlin. Particular facts gained from students of each faculty at our University are written down in charts and displayed in graphs.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33388
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
navrátilová_2014_dp.pdf 1.844Mb PDF View/Open
navrátilová_2014_vp.pdf 386.7Kb PDF View/Open
navrátilová_2014_op.pdf 421.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account