Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Skovajsová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:02Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:02Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27969
dc.description.abstract Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit informovanost, využití a znalosti o alternativní medicíně u všeobecných sester a laické veřejnosti. Metodika: Byl sestaven nestandardizovaný dotazník. Dotazníkové šetření probíhalo u dvou skupin respondentů. První skupinu respondentů tvořila laická veřejnost, respondentů bylo 100. Druhou skupinou byly všeobecné sestry z KNTB a.s., kterých bylo 98. Průzkumné šetření probíhalo celkem dva měsíce prosinec 2013, leden 2014. Výsledky: Nebyly zjištěny významné rozdíly mezi skupinami respondentů a to ani v oblasti informovanosti, využití či znalostí. Většina respondentů (obou skupin) je o alternativní medicíně informována a také ji většina využila, přičemž respondenti uváděli pozitivní účinky. U všeobecných sester bylo zjištěno, že pouze malé procento tázaných využívá alternativní medicínu při své práci. Závěr: Výsledky průzkumu ukázaly, že alternativní medicína v práci všeobecné sestry je využívána pouze v malém procentu. Bylo by dobré, kdyby sestry byly tímto směrem vedeny, zejména k prospěchu pacienta se zaměřením na snížení počtu užívaných léků, zejména v pozdějším věku.
dc.format 78 s. (110 497 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Alternativní medicína cs
dc.subject historie cs
dc.subject informovanost cs
dc.subject využití cs
dc.subject znalosti cs
dc.subject Alternative medicine en
dc.subject history en
dc.subject information en
dc.subject applications en
dc.subject knowledge en
dc.title Informovanost o alternativní medicíně a její využití v praxi z pohledu veřejnosti a všeobecných sester
dc.title.alternative Awareness of Alternative Medicine and its Application in Practice from the Perspective of the Public and General Nurses
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cichá, Martina
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated Objective: The main aim of the thesis was to determine the awareness, knowledge and the use of alternative medicine for nurses and general public. Methods: A standardized questionnaire was compiled . A questionnaire survey was conducted in two groups of respondents. The first group consisted of general public respondents, there were 100 respondents. The second group consisted of 98 nurses from KNTB a.s. Exploratory survey was carried out for a total of two months - December 2013, January 2014. Results: There were no significant differences between the groups - not even in the field of awareness, use or knowledge. Most respondents (from both groups) are informed about the alternative medicine and most of them applied it with positive effects. For nurses, it was found that only a small percentage of those who were questioned use the alternative medicine in their work. Conclusion: The results showed that alternative medicine in the work of nurses is used only in a small percentage. It would be good if the nurses were lead in this direction - for the benefit of the patient, with a focus on reducing the number of medication, especially for old patients.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33392
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
skovajsová_2014_dp.pdf 1.820Mb PDF View/Open
skovajsová_2014_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
skovajsová_2014_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account