Aktivizace seniorů zaměřená na biografii klienta

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace seniorů zaměřená na biografii klienta

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Šafářová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:03Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27970
dc.description.abstract Moje bakalářská práce se zabývá aktivizací seniorů se zaměřením na biografii klientů. Je rozdělená na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část definuje pojmy stárnutí a stáří. Stáří postihuje mnoho charakteristických změn, které ovlivňují a omezují klienta. Dále jsou v teoretické části charakterizované de-mence, které jsou ve stáří velice časté, nejčastěji se jedná o Alzheimerovu demenci. V neposlední řadě jsou charakterizována specifika aktivizačního psychobiografického modelu podle Erwina Böhma. Tento model je v ČR nový, neznámý a některá pracoviště začínají model teprve zavádět do své praxe. Model nám umožňuje poskytovat inovativní přístup v poskytování péče pacientům trpících demencí, nebo jinou poruchou komunikace či orientace. V praktické části jsem vypracovala biografie, tj. životní příběhy seniorů. Tito senioři jsou umístěni v zařízení zdravotní a sociální péče Dotek o.p.s. Vizovice. Biografie jsem vypra-covávala formou rozhovoru.
dc.format 62 s. (96 438 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject Alzheimerova demence cs
dc.subject psychobiografický model cs
dc.subject Erwin Böhm cs
dc.subject biografie cs
dc.subject Old age en
dc.subject senior en
dc.subject Alzheimer's dementia en
dc.subject psychobiographical care model en
dc.subject Erwin Böhm en
dc.subject biography en
dc.title Aktivizace seniorů zaměřená na biografii klienta
dc.title.alternative Activation of Senior Citizens Focused on a Client´s Biography
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Dorková, Zlatica
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated My bachelor's thesis deals with activation of senior citizens focused on a client's biogra-phy. It is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part defines concepts of aging and old age. Age affects many characteristic differences that affect and limit the client. Furthermore, in the theoretical part, dementias are characterized, because they are very common in old age, the most usual is Alzheimer's dementia. Among others I paid attention to the specifics of psychobiographical care model by Erwin Böhm. This model is new and unknown in the Czech Republic, but a few facilities are starting to use it in their practice. This model allows us to provide innovative health care to patients suffering from dementia or any other communication or orientation disorder. In the empiric part I wrote biographies, i. e. life stories of seniors. These seniors are placed in a health and social care Dotek o.p.s. Vizovice. I created these biographies through interviews.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33393
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
šafářová_2014_dp.pdf 2.449Mb PDF View/Open
šafářová_2014_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
šafářová_2014_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account