Psychosociální problematika osob po popáleninovém traumatu prodělaném v dětství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychosociální problematika osob po popáleninovém traumatu prodělaném v dětství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Šenkeříková, Pavla
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:03Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27971
dc.description.abstract Bakalářská práce zpracovává psychosociální problematiku osob po popáleninovém traumatu prodělaném v dětství. Teoretická část se zabývá základním popisem anatomie a fyziologie kůže, společně s patofyziologií popálenin. Navazující část práce se věnuje základní terminologii v oblasti popálenin, jako je definice popálenin, rozsah popálenin, příčiny po-pálenin, první pomoc, léčba a následná rehabilitace. Práce se zabývá psychickými a sociál-ními dopady na osoby po prodělaném popáleninovém traumatu. Praktická část je zaměřena na dopad na osoby po popáleninovém traumatu. Dopad ze stra-ny zdravotní, sociální a psychické. Cílem této práce je poukázat na problematiku popálenin, ne jen ze zdravotní strany, ale i ze strany sociální a psychické.
dc.format 74 s. 71 233
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject popáleniny cs
dc.subject léčba cs
dc.subject traumata v dětství cs
dc.subject jizvy cs
dc.subject psychosociální problematika cs
dc.subject burns en
dc.subject therapy en
dc.subject trauma in childhood en
dc.subject scars en
dc.subject psychosocial issues en
dc.title Psychosociální problematika osob po popáleninovém traumatu prodělaném v dětství
dc.title.alternative Psychosocial Issues of People after Prevalent Burn Trauma in Childhood
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gajzlerová, Gabriela
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis processes psychosocial issues of people after prevalent burn trauma in childhood. The theoretical part deals with the basic description of the anatomy and physio-logy of the skin, together with the pathophysiology of burns. The next part deals with the basic terminology of burns, such as the definition of burns, burns the extent, causes burns, first aid, treatment and rehabilitation. The work deals with the psychological and social impact on people after suffering burn trauma. The practical part is focused on the impact on people after burn trauma. The impact from the health, social and psychological. The aim of this paper is to highlight the issue of burns, not only from the medical side, but also from the social and psychological.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33394
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
šenkeříková_2014_dp.pdf 2.636Mb PDF View/Open
šenkeříková_2014_vp.pdf 211.7Kb PDF View/Open
šenkeříková_2014_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account