Specifika práce sestry v hospicovém zařízení

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Specifika práce sestry v hospicovém zařízení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Švihálková, Sylvie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:05Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:05Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27974
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá specifiky práce sestry v hospicovém zařízení. Teoretická část je zaměřena na hospicovou a paliativní péči, lidskou důstojnost a práci sestry v hospicovém zařízení. Zejména pak na požadavky na sestru spojené s komunikací sestry s nemocným a rodinou a spoluprací v multidisciplinárním týmu. V praktické části jsou předloženy rozhovory s jednotlivými členy multidisciplinárního týmu, které proběhly v domě léčby bolesti Sv. Josefa v Rajhradě u Brna. Cíl rozhovorů byl zjistit, jaké jsou pro jednotlivé členy týmu specifika práce v hospici a jaká je vzájemná spolupráce multidisciplinárního týmu. Výsledky jsou shrnuty v diskuzi a závěru.
dc.format 75, 4 s. (21 121)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hospic cs
dc.subject umírající pacient cs
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject lidská důstojnost cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject hospice en
dc.subject dying patients en
dc.subject palliative care en
dc.subject human dignity en
dc.subject communication en
dc.title Specifika práce sestry v hospicovém zařízení
dc.title.alternative Specifics of a Nurse in a Hospice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sedláková, Markéta
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the specifics of nurse in a hospice. The theoretical part focu-ses on hospice and palliative care, human dignity and the work of nurses in a hospice. Ma-in focus is put on the requirements for nurses' communication with patients and families and collaboration with a multidisciplinary team. In the practical part are presented inter-views with individual members of the multidisciplinary team from the house of pain treat-ment at St. Joseph Rajhrad u Brna. Objective of the interviews was to determine what are the specifics of individual team members in the hospice and what is mutual cooperation of multidisc-ciplinary team. The results are summarized in the sections discussion and conclusion.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33397
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
švihálková_2014_dp.pdf 2.322Mb PDF View/Open
švihálková_2014_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
švihálková_2014_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account