Močová inkontinence u žen v kontextu kvality života

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Močová inkontinence u žen v kontextu kvality života

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Vavrušová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:06Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:06Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27978
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá močovou inkontinencí u žen a jejím vlivem na kvalitu života. V teoretické části je obsažena anatomie, typy inkontinence, léčba, pomůcky a pojem kvalita života. Hlavním cílem práce bylo zjistit subjektivní vnímání kvality života u ženy s močovou inkontinencí. Tento cíl byl zjištěn pomocí modifikovaného standardizovaného dotazníku IQoL. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že ženy s inkontinencí cítí různé obavy spojené s inkontinencí, cítí úzkost, deprese, nejistotu, stud. Inkontinence tedy ovlivňuje kvalitu života ženy v mnoha směrech.
dc.format 85 s. (85181 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Močová inkontinence cs
dc.subject žena cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject pomůcky pro inkontinentní cs
dc.subject Urinary incontinence en
dc.subject women en
dc.subject quality of life en
dc.subject questionnaire en
dc.subject incontinence products en
dc.title Močová inkontinence u žen v kontextu kvality života
dc.title.alternative Urinary Incontinence in Women in Context of Quality of Life
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Halmo, Renata
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated This thesis deals with urinary incontinence in women and its impact on quality of life. The theoretical part is included anatomy, types of incontinence, treatment, utilities and the concept of quality of life. The main objective of this work was to determine the subjective perception of quality of life in women with urinary incontinence. This target was detected using a modified standardized questionnaire IQoL. The survey showed that women with incontinence feel different concerns associated with incontinence, feel anxiety, depression, insecurity, shame. Incontinence therefore affects the quality of life of women in many ways.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33402
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
vavrušová_2014_dp.pdf 1.865Mb PDF View/Open
vavrušová_2014_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
vavrušová_2014_op.pdf 37.20Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account