Vliv canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s bolestí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s bolestí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláková, Markéta
dc.contributor.author Jurčíková, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:07Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:07Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27980
dc.description.abstract Vliv canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s bolestí Má bakalářská práce na téma vliv canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s bolestí se zabývá pozitivním vlivem canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s fyzickou či psychickou bolestí. Má práce zmiňuje roli prostředí, rodiny a vlastní osobnosti klienta na výsledek terapie. Upozorňuje také na přínos canisterapie pro zlepšení zdravotního stavu. Je rozdělena do dvou částí. První z nich je část teoretická, zabývám se v ní teorií canistera-pie, charakterizuji pojem canisterapie, popisuji její historii, metodikou, cíle, podmínky a zúčastněné subjekty. Krátce zmiňuji také jiné nejčastěji praktikované způsoby zooterapie, a to sice hippoterapii a felinoterapii. Ve druhé části, části praktické, se věnuji charakteristice zkoumaného vzorku, metodice, analýze výsledků, diskuzi, doporučení pro praxi a závěru.
dc.format 142 s. (19749 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject canisterapie cs
dc.subject dlouhodobě nemocný klient cs
dc.subject bolest cs
dc.subject canisterapeut cs
dc.subject okolní prostředí cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject Canine-Assisted therapy en
dc.subject long-term care klient en
dc.subject pain en
dc.subject environment en
dc.subject quality of life en
dc.title Vliv canisterapie na dlouhodobě nemocného klienta s bolestí
dc.title.alternative Benefits of Canine-Assisted Therapy in Long-term Care of Clients with Pain
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kašná, Petra
dc.date.accepted 2014-06-09
dc.description.abstract-translated Benefits of Canine-Assisted Therapy in Long-term Care of Clients with Pain My bachelor thesis on the theme "An influence of canistherapy on long-term ill client with pain" deals with the positive impact of canistherapy on long-term ill client with a physical or mental pain. My work examines the role of environment, family and client's self-personality on the out-come of the treatment. It also highlights the benefits of canistherapy in improving the health. Thesis is divided into two parts. The first one is theoretical; where I deal with the Canis-tera-pie theory, describe the concept of canistherapy, its history, methodology, objectives, conditions and participating subjects. I briefly mention also other most common type of animal assisted therapy, namely felinotherapy and hippotherapy. In the second part, the practical one, I describe the research sample, methodology, analysis of results, discussion and recommendations for practice and conclusion.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33410
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
jurčíková_2014_dp.pdf 3.223Mb PDF View/Open
jurčíková_2014_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
jurčíková_2014_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account