Reprodukční zdraví - problematika koitarché v současnosti

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Reprodukční zdraví - problematika koitarché v současnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravčíková, Dagmar
dc.contributor.author Lisovská, Petra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:10Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27987
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem reprodukčního zdraví a problematikou koitarché v současnosti. Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit úroveň informovanosti adolescentů o dané problematice a dopad časného koitarché na psychické a fyzické zdraví. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje několik kapitol pojednávajících o dospívání, koitarché, repro-dukčním zdraví, rizikovém chování, sexuálním chování, sexuálním zneužívání dětí a o prevenci rizikového sexuálního chování. V praktické části je použita dotazníková metoda výzkumu. Analýza dat v praktické části poskytuje informace o rozdílné míře informovanosti adolescentů o prevenci a následcích plynoucích z rizikového chování a o rozdílnosti v samotném rizikovém chování mezi stu-denty. Výsledkem této části je edukační materiál pro dospívající.
dc.format 84 s. (102 048 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject koitarché cs
dc.subject sexualita cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject sexuální zneužívání dětí cs
dc.subject sexuálně přenosné nemoci cs
dc.subject prevence cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject těhotenství cs
dc.subject coitarche en
dc.subject sexuality en
dc.subject adolescence en
dc.subject sexual abuse of children en
dc.subject sexually transmitted diseases en
dc.subject prevention en
dc.subject risks behaviour en
dc.subject pregnancy en
dc.title Reprodukční zdraví - problematika koitarché v současnosti
dc.title.alternative Reproductive Health - Coitarche Issues Currently
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Reslerová, Ludmila
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the topic of reproductive health and coitarche issues at the present time. The main goal of the thesis is to find out the adolescents' level of knowledge about these issues and the repercussion of early coitarche on mental and physical health. The thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part contains several chapters dealing with adolescence, coitarche, repro-ductive health, risky behaviour, sexual behaviour, sexual abuse of children and prevention of the risks of a sexual behaviour. In the practical part a questionnaire survey is used as a method of the research. The analysis of the data obtained in the practical part tells us about the different levels of adolescents' knowledge about prevention and about consequences of that, and about differences in risky behaviour among students. The aim of this part is to prepare an educational material for adolescents.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 33417
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
lisovská_2014_dp.pdf 1.990Mb PDF View/Open
lisovská_2014_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
lisovská_2014_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account