Projekt marketingové komunikace značky v masném průmyslu ve firmě TRUMF International s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt marketingové komunikace značky v masném průmyslu ve firmě TRUMF International s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Musilová, Ladislava cs
dc.contributor.author Švéda, Michal cs
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:10:07Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:11Z
dc.date.issued 2007-05-04 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2798
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem projektu marketingové komunikace značky David Herzmann ve společnosti TRUMF International s.r.o. Hlavním úkolem práce je analyzovat současný stav marketingové komunikace značky v této společnosti a následně sestavit vhodnou komunikační strategii pro novou značku David Herzmann. Teoretická část práce vysvětluje na základě literárních pramenů tématiku marketingu, marketingové komunikace a značky. Analytická část seznamuje čtenáře s firmou TRUMF International s.r.o., jejími dosavadními výsledky na trhu, SWOT analýzou a analýzou konkurence, popisuje strategické cíle a současnou marketingovou komunikaci značky ve firmě. Poslední část je věnována projektu marketingové komunikace značky David Herzmann pro rok 2008. cs
dc.format 85 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4466731 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 04.05.2009 cs
dc.subject Marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject značka cs
dc.subject reklama cs
dc.subject public relations cs
dc.subject přímý marketing cs
dc.subject podpora prodeje cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Marketing en
dc.subject marketing communication en
dc.subject brand en
dc.subject advertisement en
dc.subject public relations en
dc.subject direct marketing en
dc.subject sales promotion en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Projekt marketingové komunikace značky v masném průmyslu ve firmě TRUMF International s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of marketing communication of brand in meat-packing in TRUMF International s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Chovancová, Miloslava cs
dc.date.accepted 2007-06-07 cs
dc.description.abstract-translated This graduate work deals with a problem of marketing communication project of brand David Herzmann in TRUMF International s.r.o. My task is to analyse actual situation of marketing communication of brand and put together acceptable strategy of communication for new brand David Herzmann. The theoretical part explains the theme of marketing, marketing communication and brand on the basic of the literary sources. The analytic part introduces readers the organization TRUMF International s.r.o., results of the firm, SWOT analysis and competition analysis, describes strategical targets and present marketing communication of brand in the company. The last part is a project of marketing communication of brand David Herzmann for year 2008. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 6314
dc.date.assigned 2007-03-09 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
švéda_2007_dp.pdfBlocked 4.259Mb PDF View/Open
švéda_2007_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
švéda_2007_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account