Resilience rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Resilience rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pitnerová, Dagmar
dc.contributor.author Kubešová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:12Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:12Z
dc.date.issued 2010-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27993
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá tématem resilience rodiny. Zaměřuje se také na rodinu z po-hledu jednotlivých členů. Popisuje současnou rodinu a její fungování. Pokud rodina není funkční, mohou být její členové ohroženi negativními situacemi, jako je například násilí v rodině. Jedinec, který se setká s traumatizující událostí, jí může být poznamenán. Trauma může pomoci překonat terapeutická metoda EMDR, která je zde popsána.
dc.format 71
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject resilience cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject posttraumatická stresová porucha cs
dc.subject resilience cs
dc.subject terapie EMDR cs
dc.subject Family en
dc.subject family function en
dc.subject resilience en
dc.subject divorce en
dc.subject domestic violence en
dc.subject post-traumatic stress disor-der en
dc.subject EMDR therapy en
dc.title Resilience rodiny
dc.title.alternative Family Resilience
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2014-05-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue of family resilience. It also focuses on the family from the perspective of the individual members. Describes the current family and its functioning. If the family does not work, its members may be at risk of adverse situations, such as family violence. An individual who meets the traumatic event, it can be marked. Trauma can help overcome therapeutic method EMDR, which is described here.
dc.description.department Katedra psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 25231
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-03-31


Files in this item

Files Size Format View
kubešová_2010_dp.pdf 1.314Mb PDF View/Open
kubešová_2010_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
kubešová_2010_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account