Fetoredukce po fertilizaci in vitro

DSpace Repository

Language: English čeština 

Fetoredukce po fertilizaci in vitro

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moravčíková, Dagmar
dc.contributor.author Sýkorová, Alena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:13Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:13Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27996
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tématem "Fetoredukce po fertilizaci in vitro". V teoretické části je stručně popsaná problematika neplodnosti a umělého oplodnění, podrobněji pak fetoredukce u mnohočetného těhotenství po IVF. Praktická část obsahuje kazuistiky žen, které podstoupily fetoredukci po IVF, následuje analýza ošetřovatelských dokumentací stejné skupiny respondentů. Cílem analýzy ošetřovatelských dokumentací je zjistit nejčastější rizika fetoredukce po IVF pro plod i matku, stanovit příčiny potratů zbylých plodů za rok 2013 a vytvořit letáček pro klientky reprodukčního centra ve Zlínském kraji obsahující výsledky analýzy. Výsledky jsou zaznamenány do tabulek s příslušným komentářem. Posledním cílem bakalářské práce je připravení edukačního materiálu pro studentky oboru porodní asistence se zaměřením na správnou ošetřovatelskou péči o ženu po fetoredukci.
dc.format 72 s. (84 949 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Neplodnost cs
dc.subject asistovaná reprodukce cs
dc.subject IVF cs
dc.subject mnohočetné těhotenství cs
dc.subject fetoredukce cs
dc.subject Infertility en
dc.subject assisted reproduction en
dc.subject IVF en
dc.subject multiple pregnancy en
dc.subject foetal reduction en
dc.title Fetoredukce po fertilizaci in vitro
dc.title.alternative Multiple Foetal Reduction after in Vitro Fertilization
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kudela, Milan
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis deals with "Multiple Foetal Reduction after in Vitro Fertilization". In the theoretical part, infertility and artificial insemination issues are described very briefly, and then the multiple foetal reductions in multiple pregnancies after IVF are discussed more in depth. The practical part includes case studies of women who underwent multiple metal reductions after IVF. It is followed by the analysis of nursing documentation from the same group of respondents. The aim of the analysis of nursing documentation is to find out the most frequent dangers of multiple metal reductions after IVF both for foetuses and mother and to determine the causes of abortions of remaining foetuses for 2013. Another goal is to create a leaflet for the clients of reproductive centre in Zlin region that includes the results of the analysis. The results are reported and commented in charts. The last objective of the thesis is to prepare an educational material for students of Midwifery Degree Course which focuses on proper nursing care of women after multiple foetal reductions.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Porodní asistentka cs
dc.thesis.degree-discipline Midwifery en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Porodní asistence cs
dc.thesis.degree-program Midwifery en
dc.identifier.stag 33426
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
sýkorová_2014_dp.pdf 1.789Mb PDF View/Open
sýkorová_2014_vp.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open
sýkorová_2014_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account