Možnosti zapojení se studentů do dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti zapojení se studentů do dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Gabrielová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:14Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:14Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/27998
dc.description.abstract Cílem práce je zjistit, jaká je motivace studentů pracovat jako dobrovolník ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení. Teoretická část se zabývá objasnění pojmů dobrovolník, dobrovolnictví, motivace a prosociálního chování. Práce také popisuje oblasti, ve kterých se může vyskytovat dobrovolník. V praktické části se věnujeme popisu některých zařízení ze zdravotní a sociální oblasti ve Zlínském kraji. Průzkum realizujeme pomocí dotazníkové kvantitativní metody, kde zjišťujeme, jaké jsou motivy k tomuto jednání v jednotlivých zařízeních. Pro doplnění a obohacení práce jsme zvolily metodu životního příběhu.
dc.format 75 s. (79 815 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolník cs
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject motivace cs
dc.subject prosociální chování cs
dc.subject volunteer en
dc.subject volunteering en
dc.subject motivation en
dc.subject prosocial behaviour en
dc.title Možnosti zapojení se studentů do dobrovolnické činnosti ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Opportunities for Students in Participation in Voluntary Services in Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Point of this thesis is finding out students motivation in working as volunteers in health care or social facilities. The theoretical part contents claryfing the concept of volunteer, volunteering, motivation and antisocial behaviour. This thesis describe the areas where the volunteer can do these activities. I mainly devoted the practical part to the descriptions of some health care and social areas in the Zlín Region. The research is implemented with questionnaire by quantitative method where I reveal what kind of motivation is in this be-haviour and in particular facilities. To complete and enrich this thesis we used method of real life story.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 33428
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
gabrielová_2014_dp.pdf 1.454Mb PDF View/Open
gabrielová_2014_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
gabrielová_2014_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account