Analýza konkurenceschopnosti firmy Largo CZ, s.r.o. oproti nejvýznamnějším prodejcům značek na trhu s lesní a zahradní technikou

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti firmy Largo CZ, s.r.o. oproti nejvýznamnějším prodejcům značek na trhu s lesní a zahradní technikou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pilík, Michal
dc.contributor.author Troubilová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-13T11:11:02Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/279
dc.description.abstract Nejprve ve své bakalářské práci vysvětlím základní pojmy týkající se konkurenceschopnosti jako např. co je to vůbec konkurence, konkurenceschopnost a jak poznáváme, identifikujeme a analy-zujeme konkurenci. V praktické části na základě dotazníkového šetření zanalyzuji konkurenční prostředí firmy Largo CZ, s.r.o. a identifikuji její přednosti a nedostatky v boji s konkurencí. Na závěr své práce navrhnu doporučení k odstranění případných nedostatků. cs
dc.format 92 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 1068695 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurent cs
dc.subject zboží cs
dc.subject služby cs
dc.subject marketingový průzkum cs
dc.subject Competitive advantage en
dc.subject competitor en
dc.subject goods en
dc.subject services en
dc.subject market research en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti firmy Largo CZ, s.r.o. oproti nejvýznamnějším prodejcům značek na trhu s lesní a zahradní technikou cs
dc.title.alternative An analysis of the competitive strengths of Largo CZ Limited, in comparison to its largest competitors in the distribution of forestry and gardening mechanical equipment within the market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ševčíková, Lenka
dc.date.accepted 2006-06-15
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated As a first step of my Bachelors theses I will explain the basic definitions of competitive advantage e. g. what is competition, the competitive advantage and how do we recognise, identify and analyze competition. In practical part - based on the interviews - I will analyze competitive environment of Largo CZ Ltd. company and will identify its qualites and failings competitors fight. At the end of my theses I will suggest recommendations how to remove possible failings. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4070
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
troubilová_2006_bp.pdfBlocked 1.019Mb PDF View/Open
troubilová_2006_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
troubilová_2006_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account