Hodnocení K-centra z pohledu uživatele služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení K-centra z pohledu uživatele služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Jakubcová, Denisa
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:15Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:15Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28001
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na drogovou problematiku a Kontaktní centrum Charáč v Uherském Hradišti. Cílem práce je zjistit, jak uživatelé vnímají danou sociální službu a jakým způsobem ji hodnotí. Teoretická část práce zpracovává teoretická východiska z oblasti drog, která popisují nejznámější drogy, drogovou závislost, dále práce popisuje instituce, které jsou zaměřeny na práci s drogově závislými a sociální prací s uživateli s drogovou závislostí. Praktická část práce odpovídá na hlavní výzkumnou otázku, na kterou se pomocí rozhovorů snaží najít odpovědi. Rozhovory byly realizovány s uživateli Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti a v závěru praktické části práce jsou uvedeny výsledky daného šetření.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject drogy cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject Kontaktní centrum cs
dc.subject uživatel cs
dc.subject sociální práce s drogově závislými cs
dc.subject drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.subject contact centrum en
dc.subject user en
dc.subject social work with drug users en
dc.title Hodnocení K-centra z pohledu uživatele služby
dc.title.alternative Evaluation of K - center from the Perspective of Service User
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The presented bachelor´s thesis is focused on drugs problematic and Contact center Charáč in Uherské Hradiště. Main purpose of this thesis is determinate feelings about this social service by the drug addicted people and their rating. Theoretical part of the thesis processes theoretical resources from drug section, which describing the most known drugs, drug addiction and next way this thesis describe institutions, which are focused on drug addicted people and social work with drug addicted users. Practical part of thesis reply the main reserching question and trying to find an answer via interwievs. The interwievs were reali-zed with users from Contact center Charáč in Uherské Hradiště and at the end of practial part of thesis are listed the investigation results.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 33431
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
jakubcová_2014_dp.pdf 1.783Mb PDF View/Open
jakubcová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
jakubcová_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account