Kompetence zdravotně sociálního pracovníka na příkladu kazuistik

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kompetence zdravotně sociálního pracovníka na příkladu kazuistik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Mikesková, Yvette
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28003
dc.description.abstract Zdravotně sociální pracovník je profese novodobá a mnoho laiků i odborníků si ji neumí zařadit, neznají její specifikace. Práce se proto zabývá kompetencemi zdravotně sociálního pracovníka. V teoretické části jsou uvedená zákonná ustanovení profese zdravotně sociálního pracovníka a zákony, se kterými se zdravotně sociální pracovník potýká v praxi. Dále práce popisuje charakteristické cílové skupiny, se kterými zdravotně sociální pracovník pracuje ve zdravotnických a sociálních zařízeních. V samostatné kapitole je poukázáno na zdravotně sociálního pracovníka jako člena multidisciplinárního týmu a jeho spolupráci s dalšími organizacemi. Průzkumná část má kvalitativní charakter. Na příkladu kazuistik ze zdravotnických zařízení a sociálních zařízeních se prokazuje význam zdravotně sociálních pracovníků v praxi.
dc.format 96 s. (122763 znaků bez mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject profese cs
dc.subject návaznost zdravotních a sociálních služeb cs
dc.subject health care social worker en
dc.subject competence en
dc.subject case reports en
dc.subject profession en
dc.subject continuity of health and social care en
dc.title Kompetence zdravotně sociálního pracovníka na příkladu kazuistik
dc.title.alternative Competencies of Health and Social Worker Demonstrated on Case Studies
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vaško, Michaela
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Healthcare social worker is a modern profession and many laymen and experts cannot classify it, they do not know it is specification. The thesis is aimed to the competence of a health care social worker. In the theoretical part there are listed the legalities of the profession of health social worker and laws, which health social worker is struggling in practice. Furthermore the work describes the characteristics of the target group which health social worker work with in health care and social facilities. At the individual chapter there is reference to the health social worker as a member of a multidisciplinary team and it is cooperation with other organizations. The reconnaissance part has a qualitative nature. At the example of case reports from health care facilities and social facilities shall be demon-strated the importance of health and social workers in practice.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 33434
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-23
local.subject zdravotně sociální pracovníci cs
local.subject sociální kompetence cs
local.subject zdravotnictví cs
local.subject klíčové kompetence cs
local.subject health care social workers en
local.subject social competence en
local.subject health service en
local.subject key competencies en


Files in this item

Files Size Format View
mikesková_2014_dp.pdf 5.973Mb PDF View/Open
mikesková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
mikesková_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account