Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Nudni, Darina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28004
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o komparaci činností zdravotně sociálního pracovníka a soci-álního pracovníka. Hlavním cílem práce je zjistit, v čem se zdravotně sociální práce a soci-ální práce liší, popřípadě v čem si jsou podobné. Teoretická část je zaměřena na základní terminologii z oblasti zdravotně sociální práce, popisuje také samotnou sociální práci a sociální práci ve zdravotnictví. Dále jsou v práci popsány činnosti zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka, které v rámci své profese vykonávají. Praktická část se věnuje kvalitativnímu výzkumu, který je realizován prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru. Samotný výzkum je realizován ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb s odbornými pracovníky. V závěru empirické části jsou shrnuty výsledky výzkumu.
dc.format 72 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální práce ve zdravotnictví cs
dc.subject sociální práce cs
dc.subject zdravotnické služby cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject zdravotně sociální pracovník cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject kompetence cs
dc.subject social work in healthcare en
dc.subject social work en
dc.subject health services en
dc.subject social services en
dc.subject health and social worker en
dc.subject social worker en
dc.subject legislation en
dc.subject competence en
dc.title Komparace činností zdravotně sociálního pracovníka a sociálního pracovníka
dc.title.alternative Comparison of Activities of Health and Social Care Worker and a Social Worker
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the comparsion of the activities of health social worker and a social worker. The main goal of this work is to find out what are the differencies between health social work and social work and on the other side in which situation are similar. The theoretical part is focused on the basic terminology of health social work and describes the actual social work and social work in health care too. This thesis describes also the acti-vities of a health social worker and social worker, and their practise in profession. The practical part is devoted to qualitative research, which is conducted through semi-structured interview. The research itself is implemented in the health facilities and social facilities with professionals. In conclusion of the empirical part we can find the research result.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 33435
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-20


Files in this item

Files Size Format View
nudni_2014_dp.pdf 1.716Mb PDF View/Open
nudni_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
nudni_2014_op.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account