Analýza potřeb klientů terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi na Zlínsku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza potřeb klientů terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi na Zlínsku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaško, Michaela
dc.contributor.author Pachovská, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:16Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28005
dc.description.abstract Předkládaná bakalářská práce se zabývá terénní asistenční službou pro rodiny s dětmi (dále jen "TAS"), konkrétně se zaměřuje na analýzu potřeb klientských rodin této sociální služby na Zlínsku. Hlavním cílem práce je zjistit, co TAS svým klientům nabízí a zda odpovídá poskytování této služby skutečným potřebám klientů. V teoretické části se práce zabývá definováním pojmu rodina, její funkcí, popisuje také typy rodin, zaměřuje se zejména na rodiny dysfunkční. Dále se věnuje hodnotám, potřebám rodin, výchově a jevům. Tyto jevy mohou mít vliv na nepříznivou situaci v rodině. V empirické části práce je prostřednictvím kvantitativní výzkumné strategie realizován výzkum v rodinách, kterým je poskytovaná TAS. Výzkum probíhal pomocí dotazníkového šetření. V závěru práce jsou uvedeny výsledky výzkumu.
dc.format 73 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject terénní asistenční služba cs
dc.subject sociálně aktivizační služba cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject potřeby cs
dc.subject sociální práce s rodinou cs
dc.subject assistance service en
dc.subject social activating service en
dc.subject family en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject needs en
dc.subject social work with family en
dc.title Analýza potřeb klientů terénní asistenční služby pro rodiny s dětmi na Zlínsku
dc.title.alternative Analysis of Client Needs of Terrain Assistance Services for Families with Children in Zlin Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-06-18
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with assistance service for families with children (hereinafter referred to as "TAS") specifically focuses on the analysis of the needs of client families of this social service in the region Zlín. The main aim of this thesis is find out what "TAS" offers its clients and if complies with providing of this service to the real needs of clients. Theoretical part deals with defining the concept of family, its functions, also describes the types of families, mainly focuses on dysfunctional families. Thesis also pursues with values, family needs, education and events which for unfavorable situation in the family can have an impact. In empirical part of the thesis is used quantitative research which is carried out in families where TAS staff come through questionnaire. Results of research are stated in conclusion.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně sociální pracovník cs
dc.thesis.degree-discipline Health and Social Care Worker en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cs
dc.thesis.degree-program Health and Social Care en
dc.identifier.stag 33437
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
pachovská_2014_dp.pdf 2.225Mb PDF View/Open
pachovská_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
pachovská_2014_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account