Lázeňská léčba jako důležitá součást léčebného plánu u dětí s astmatem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Lázeňská léčba jako důležitá součást léčebného plánu u dětí s astmatem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Dorociaková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:18Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:18Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28010
dc.description.abstract V této bakalářské práci se zabývám tématem "Lázeňská léčba jako důležitá součást léčebného plánu u dětí s astmatem". Toto onemocnění patří k nejčastějším v dětském věku a jeho výskyt v populaci stále stoupá. V ČR se počet dětí s astmatem pohybuje průměrně kolem 9,6 % (zdroj: Malý M., 2014). Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsáno astma bronchiale jako choroba, jeho příznaky, diagnostika, možnosti léčby, lázeňská léčba a lázeňské procedury. Zároveň je popsán konkrétní léčebný plán u dětských pacientů ve společnosti Lázně Luhačovice, a.s. V praktické části je cílem zjistit, zda se děti nebo jejich rodiče naučili v lázních novým technikám, které by pomohly k lepšímu zvládání příznaků choroby. Jsou uvedeny rozhovory s respondenty a posledním cílem je sestavení edukační brožury pro pacienty.
dc.format 74 s. (91 830 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Astma bronchiale cs
dc.subject astmatický záchvat cs
dc.subject dětská léčebna cs
dc.subject lázeňská léčba cs
dc.subject procedury cs
dc.subject asthma bronchiale en
dc.subject asthmatic bout en
dc.subject children sanatorium en
dc.subject spa treatment en
dc.subject spa procedures en
dc.title Lázeňská léčba jako důležitá součást léčebného plánu u dětí s astmatem
dc.title.alternative Spa Treatment as an Important Part of Treatment Plan for Children with Asthma
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filová, Andrea
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated In this bachelor's work I occupy with the theme "Spa treatment as an important part of the treatment plan for children with asthma". This disease belongs to the most frequent diseases in childhood and its incidence in population constantly swells. The number of children with asthma is about 9,6 % in the Czech Republic (source: Malý M., 2014). The work has theoretical and practical part. In the theoretical part asthma is described as a disease, its signs, diagnostics, treatment, spa treatment, spa procedures. Simultaneously is described a concrete treatment plan for children patients in the Lázně Luhačovice, a.s. company. The aim of the practical part is to discover if the children or their parents have lerned the new methods that help them to tackle with signs of this disease. There are interviews with respondents and the last aim is creation of an educative pamphlet for the patients.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33442
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-23


Files in this item

Files Size Format View
dorociaková_2014_dp.pdf 6.076Mb PDF View/Open
dorociaková_2014_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
dorociaková_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account