Umírající klient v domácím prostředí a vliv na jeho rodinu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Umírající klient v domácím prostředí a vliv na jeho rodinu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláková, Markéta
dc.contributor.author Friedlová, Věra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:19Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28012
dc.description.abstract Bakalářská práce s názvem "Umírající klient v domácím prostředí a vliv na jeho rodinu" se zabývá problematikou uspokojení potřeb umírajícího, významem paliativní péče a nahlíží do světa rodinných příslušníků, kteří se o těžce nemocného starají. V teoretické části práce je charakterizována péče o umírající klienty, význam paliativní péče a hodnoty umírajícího. Popisuje význam rodiny v nelehké životní situaci, kvalitu života během nemoci a po smrti blízkého. Praktická část vychází z výzkumného šetření, které probíhalo formou polostrukturovaných rozhovorů s umírajícím, jeho manželkou a synem. Zároveň bylo prováděno pozorování a následné zhodnocení celé situace, která se odrazila na jejich životech. Cílem práce je popsat problémy, se kterými se potýkali rodinní příslušníci, jejich pocity a vjemy, jaké prožívali během péče o svého blízkého v domácím prostředí a zjistit, jakým způsobem byl ovlivněn způsob jejich života během léčby, umírání a smrti klienta.
dc.format 71 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject paliativní péče cs
dc.subject nemoc cs
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject rodina cs
dc.subject palliative care en
dc.subject disease en
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject family en
dc.title Umírající klient v domácím prostředí a vliv na jeho rodinu
dc.title.alternative Dying Client in the Home Environment and the Impact on His Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Bachelors thesis ,, Dying patient in home environment and impact on the family'' focusing on problematic of fulfilling needs of the dying patient, meaning of palliative care and looks into the world of family members, who take care of the seriously ill patient. The theoretical part of the thesis is characterized by the care of dying patient, importance of palliative care and life values of the dying patient. This part describes the meaning of the family in such a difficult life situation, life quality during the disease period and after the death of the relative. The practical part is based on qualitative methodology, which came from the semistructured dialog between the dying patient, his wife and his son. Meanwhile the observation of the patient was in place and the evaluation of the problems, which all of the family members had to go through during the care of the dying relative in the home environment and to discover in which way were their lifes affected during the treatment, dying and after the death the of the patient.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33444
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
friedlová_2014_dp.pdf 1.673Mb PDF View/Open
friedlová_2014_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
friedlová_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account