Automatizovaný externí defibrilátor a jeho využití v praxi

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Automatizovaný externí defibrilátor a jeho využití v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Snopek, Petr
dc.contributor.author Grebeníčková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:19Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:19Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28013
dc.description.abstract Automatizovaný externí defibrilátor je přenosné zařízení, které se používá při první pomoci. Kontroluje srdeční akci a v případě potřeby může vyslat elektrická výboj do srdce, aby obnovil normální srdeční rytmus. Při náhlé zástavě srdce může u člověka zvýšit šanci na přežití. Teoretická část bakalářské práce pojednává o historii defibrilace, o Automatizovaném externím defibrilátoru a první pomoci s tímto přístrojem. Dále pak přibližuje organizaci a práci Policie České republiky. Praktická část se zabývá dotazníkovým šetřením. Tento výzkum se zaměřuje na policisty České republiky. Ptali jsme se policistů na zkušenosti s AED a dovednost v první pomocí. Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány do tabulek a grafů.
dc.format 79 s. (13 513 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Automatizovaný externí defibrilátor cs
dc.subject první pomoc cs
dc.subject srdeční akce cs
dc.subject náhlá zástava srdce cs
dc.subject Automated external defibrillator en
dc.subject first aid en
dc.subject heart rhythm en
dc.subject sudden cardiac arrest en
dc.title Automatizovaný externí defibrilátor a jeho využití v praxi
dc.title.alternative Automated External Defibrillator and its Use in Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Smolková, Zuzana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated An automated external defibrillator is a portable device that is used for first aid. It checks the heart rhythm and if necessary, it can send an electric shock to the heart to restore a normal heard rhythm. Sudden cardiac arrest can improve your chance of survival. The theoretical part is talking about the history of defibrillation, the automated external defobrillator and first aid. Furthermore demonstrates the organization and work of the Police of the Czech Republic. The practical part is deals with a questionnaire survay. This research is focused on policeman of the Czech Republic. We asked the police to experience with AED and the skill in first aid. The results of the questionnaire survey are recorded into tables and graphs.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33445
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
grebeníčková_2014_dp.pdf 3.070Mb PDF View/Open
grebeníčková_2014_vp.pdf 142.9Kb PDF View/Open
grebeníčková_2014_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account