Kvalita života dětí s epilepsií

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Kvalita života dětí s epilepsií

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Kvalita života dětí s epilepsií
Autor: Hanáčková, Dana
Vedoucí: Filová, Andrea
Abstrakt: Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit subjektivní vnímání kvality života dětí s epilepsií. Metodika: Výzkumný soubor byl tvořen 46 dětmi s epilepsií ve věku od 5 do 18 let, které byly dispenzarizovány v neurologických ambulancích v Uherském Hradišti a Zlíně a pacienti s diagnostikovanou epilepsií na dětském oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Dotazníkové šetření probíhalo od 6. ledna do 16. března. Byl použit modifikovaný standardizovaný dotazník. Inspirací ke tvorbě byla zkrácená verze standardizovaného dotazníku Pediatric Quality of Life Inventory a dotazník Quality of Life in Epilepsy for adolescents - QOLIE- AD-48. Dotazník je rozdělen podle věkových skupin dětí od 5 do 7 let, od 8 do 12 let, od 13 do 18 let. Je zaměřen na vnímání kvality života ve čtyřech oblastech - fyzické, emocionální, sociální a školní. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že děvčata vnímají kvalitu života hůře než chlapci. Nejhůře vnímají kvalitu života děti mladšího školního věku a nejnáročnější je pro ně oblast školních funkcí. Prokázalo se, že v interpersonálních vztazích nepociťují děti velké problémy. Oblast emocionálního zdraví se jeví pro děti nejméně problematická, oblast fyzického zdraví je velkou zátěží zejména pro děvčata mladšího školního věku. Závěr: Kvalitu života dětí ovlivňuje prostředí, ve kterém žijí, výchova, rodina, kolektiv vrstevníků a přátel. Výsledky šetření prokazují, že kvalita života dětí s epilepsií má značné rezervy a je ovlivněna ve všech oblastech. Pozitivní je, že terapie epilepsie u dětí má progresivní vývoj, že děti ji přijímají, užívání léků není pro ně problém. Taktéž interpersonální vztahy mezi dětmi s epilepsií a zdravou populací nevykazují velký propad. I přesto je potřeba více o této nemoci hovořit, dostat ji do širšího povědomí. Zejména sestry by se měly podílet na procesu informování rodičů a dětí o pomoci nemocným s epilepsií, ať v době záchvatu, tak v mezizáchvatovém období.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28014
Datum: 2014-01-15
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav zdravotnických věd
Studijní obor: Všeobecná sestra
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 33446


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hanáčková_2014_dp.pdf 1.976Mb PDF Zobrazit/otevřít
hanáčková_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hanáčková_2014_op.pdf 597.0Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet