Kvalita života u pacientů s psoriázou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kvalita života u pacientů s psoriázou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sedláková, Markéta
dc.contributor.author Hlavňovská, Michaela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:21Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:21Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28016
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je " Kvalita života u pacientů s psoriázou ". Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje anatomii a fyziologii kůže, definuje onemocnění a mechanismus vzniku psoriázy. Další část práce je věnována projevům, diagnostice, terapii a možným komplikacím onemocnění. V závěru práce je charakterizována ošetřovatelská péče a kvalita života u pacientů s psoriázou. Praktická část zjišťuje pomocí dotazníkového šetření kvalitu života u pacientů s psoriázou. Součástí je zpracování a vyhodnocení zjištěných dat pomocí tabulek a grafů s uvedenými slovními komentáři.
dc.format 72 str. (85 113)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject psoriáza cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject quality of life en
dc.subject psoriasis en
dc.subject nursing care en
dc.title Kvalita života u pacientů s psoriázou
dc.title.alternative Quality of Life in Patients with Psoriasis
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nedbálková, Marie
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is the "Quality of life in patients with psoriasis." The work consists of theoretical and practical part. The theoretical part describes the anatomy and physiology of the skin, defines the disease and the mechanism of psoriasis emergence. Another thesis part is devoted to symptoms, diagnostics, therapy and possible complications of the disease. In the conclusion the nurs-ing care and quality of life in patients with psoriasis is characterized. The practical part determines by means of a questionnaire survey the quality of life in pa-tients with psoriasis. It comprises the elaboration and evaluation of the data found using charts and graphs with stated verbal comments.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33448
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
hlavňovská_2014_dp.pdf 2.535Mb PDF View/Open
hlavňovská_2014_vp.doc 49Kb Microsoft Word View/Open
hlavňovská_2014_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account