Informovanost mužů o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informovanost mužů o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva

Show full item record

No preview available
Title: Informovanost mužů o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva
Author: Julinová, Lenka
Advisor: Filová, Andrea
Abstract: Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit do jaké míry je mužská populace informována o prevenci nádorového onemocnění tlustého střeva. Metodika: V empirické části bakalářské práce byl sestaven nestandardizovaný dotazník, který poskytl údaje o míře informovanosti mužů o prevenci kolorektálního karcinomu. Průzkumný soubor byl tvořen 104 muži. Nejprve byla provedena pilotní studie a na jejím základě byl obsah dotazníku upraven a rozdán mezi klienty stomatologické ordinace a širokou veřejnost. Dotazníkové šetření probíhalo od 15. 1. 2014 do 1. 3. 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že informovanost a vlastní zájem mužské populace o problematiku nádorového onemocnění tlustého střeva, screeningová vyšetření a prevenci jsou nízké. Největší zastoupení ve zdrojích informací měla u respondentů odpověď, že se o tuto problematiku nezajímají. Potěšujícím zjištěním naopak bylo, že většina dotazovaných konzumuje zdraví prospěšné potraviny. Závěr: Kolorektální karcinom je v České republice nejrozšířenější nádorové onemocnění. Chybí zde větší osvěta mužů i široké veřejnosti. Velkým krokem ke zvýšení informovanosti o prevenci kolorektálního karcinomu nejen mužů, ale i široké veřejnosti je "Projekt adresného zvaní na onkologickou prevenci", vedený pod záštitou Všeobecné zdravotní pojišťovny. Dále je nutné, aby se na propagování zdravého životního stylu, motivaci k prevenci a včasné diagnostice tohoto onemocnění podíleli nejen praktičtí lékaři, ale i všeobecné sestry. Sama bych ráda přispěla ke zvýšení a zkvalitnění informovanosti veřejnosti o problematice tohoto onemocnění. Proto jsem se rozhodla vytvořit informační leták, který poskytne stručné informace o screeningových metodách nádorového onemocnění tlustého střeva.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28019
Date: 2014-01-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav zdravotnických věd
Discipline: Všeobecná sestra
Grade for thesis and defense: A 33451


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
julinová_2014_dp.pdf 2.087Mb PDF View/Open
julinová_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
julinová_2014_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account