Prevence syndromu diabetické nohy aneb "Jak předejít amputaci"

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prevence syndromu diabetické nohy aneb "Jak předejít amputaci"

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelková, Jana
dc.contributor.author Kudelová, Dagmar
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:27Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:27Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28027
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám prevencí syndromu diabetické nohy aneb "jak předejít amputaci". Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se zabývá problematikou diabetu. Popisuje diabetes mellitus, uvádí jeho definici, patofyziologii, příčinu, dělení, diagnostiku a léčbu. Dále se zaměřuje na komplikace spojené s diabetem, zejména na syndrom diabetické nohy a na možnosti prevence. Nedílnou součástí je i ošetřovatelská péče o pacienta se syndromem diabetické nohy. Vymezení kompetencí všeobecné sestry a její úloha v péči o diabetiky a jejich edukaci v prevenci. V praktické části jsou zpracována a graficky znázorněna data získaných z dotazníkového šetření. V návaznosti na závěry bakalářské práce byl vypracován edukační materiál pro pacienty s diagnózou diabetes mellitus s důrazem na předcházení chronickým komplikacím.
dc.format 89 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Syndrom diabetické nohy cs
dc.subject Amputace cs
dc.subject Diabetes mellitus cs
dc.subject Ošetřovatelská péče cs
dc.subject Edukace cs
dc.subject Diabetic Foot en
dc.subject Amputation en
dc.subject Diabetes mellitus en
dc.subject Nursing care en
dc.subject Education en
dc.title Prevence syndromu diabetické nohy aneb "Jak předejít amputaci"
dc.title.alternative Prevention of Diabetic Foot or "How to Prevent Amputation"
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelikán, Anton
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The theme of my thesis is "Prevention of Diabetic Foot or How to Prevent Amputation". The thesis is divided into two parts theoretical one and practical one. The theoretical part deals with the issue of diabetes. It describes diabetes mellitus, provides a definiton, its cause, diagnostics, division, pathophysiology and treatment. The thesis also focuses on complications associated with diabetes, especially diabetic foot syndrome and how to prevent it. Nursing care of a patient suffering from the diabetic foot syndrome is also an integral part of the thesis. Demarcation of a nurse's competence and her role in taking care of diabetics and their education on prevention. The data obtained in the questionnaire are processed and graphically presented in the practical part. In relation to the conclusion of the thesis, an educational material with emphasis on prevention of chronic complications was prepared, and is intended for diabetes mellitus patients.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33459
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
kudelová_2014_dp.pdf 4.042Mb PDF View/Open
kudelová_2014_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
kudelová_2014_op.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account