Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Filová, Andrea
dc.contributor.author Loučková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:27Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:27Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28028
dc.description.abstract Cíl: Cílem bakalářské práce bylo zjistit zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu. Metodika: V praktické části byl vytvořen nestandardizovaný dotazník díky, kterému byly získány informace o vlivu hemodialyzační léčby na život dlouhodobě hemodialyzovaného pacienta a zvládání psychosociální zátěže. Výzkumný soubor byl tvořen celkem 92 pacienty hemodialyzačního střediska v KNTB Zlín, Kroměřížské nemocnice a nemocnice Znojmo. Dotazníkové šetření probíhalo od 1. února 2014 do 17. března 2014. Výsledky: Výsledky dotazníkového šetření prokázaly, že pacienti jsou vystaveni více stresovým situacím a každý pacient se snaží s nimi neustále vypořádávat. Zvládání psychosociální zátěže je velmi individuální a nelze jednoznačně popsat a vyhodnotit. Zajímavý výsledek byl zaznamenán v šetření stavů, kterými jsou respondenti ovlivněni, kdy největší procento dotazovaných udalo bezmoc, naproti agresivitě a depresím jak uvádí ve své publikaci Silvie Sulková, 2000. Závěr: I přes výsledná data, je třeba ze strany všech zdravotníků na každého pacienta nahlížet holisticky a je nutné si uvědomit, že každý jedinec vnímá a prožívá psychosociální zátěž jinak, jelikož pochází z jiného prostředí, jinak je vychován, jinak zatížen léčbou a tím pádem i jinak vnímá zátěž spojenou s hemodialyzační léčbou. Pokud tak bude sestra a nejen ona nahlížet na každého pacienta holisticky, bude přístup k léčbě ze strany pacienta přínosnější.
dc.format 78 s. (13 405 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ledviny cs
dc.subject hemodialýza cs
dc.subject hemodialyzační program cs
dc.subject hemodializovaný pacient cs
dc.subject očišťovací metody cs
dc.subject psychosociální aspekty cs
dc.subject zátěž cs
dc.subject kidneys en
dc.subject hemodialysis en
dc.subject hemodialysis programme en
dc.subject hemodialysed patient en
dc.subject clearing methods en
dc.subject psychosocial aspects en
dc.subject stress en
dc.title Zvládání psychosociální zátěže u pacientů zařazených do hemodialyzačního programu
dc.title.alternative Coping with Psychosocial Load in Patients Enrolled in the Hemodialysis Program
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Aim: The aim of the bachelor project was to find out how the hemodialysis programme patients cope with psychosocial stress. Methodology: In the practical part a non-standard questionnaire was created on the basis of which information of the influence of hemodialysis treatment on the life of long-term hemodialysed patients as well as their coping with psychosocial stress have been gained. The investigative file contained 92 patients of the hemodialysis centre KNTB Zlín and the hospitals in Kroměříž and Znojmo. The survey was conducted from 1st February, 2014 to 17th March, 2014. Results: The results of the survey have shown the patients are exposed to more stressful situations and each of the patients relentlessly endeavours to cope with them. Coping with the psychosocial stress is very individual and as such is impossible to be described or assessed clearly. Examination of the states the survey participants are influenced has, however, shown a very interesting result, as the biggest number of respondents listed helplessness, instead of aggression and depression as is stated in the publication by Silvia Sulk-ová, 2000. Conclusion: Despite the result data all medical stuff are recommended to consider each patient holistically and it is important to realise that each individual feels and experiences psychosocial stress in a unique way as they come from different environments and backgrounds. What is more, each patient is treatment loaded in a different way and that is why they feel the hemodialysis treatment stress differently. If all the medical stuff consider each of the patients holistically, the patient's approach will be more beneficial.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33461
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-20


Files in this item

Files Size Format View
loučková_2014_dp.pdf 2.560Mb PDF View/Open
loučková_2014_vp.doc 47Kb Microsoft Word View/Open
loučková_2014_op.doc 47Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account