Hodnotová orientace sester a její vývoj vlivem praxe

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace sester a její vývoj vlivem praxe

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cichá, Martina
dc.contributor.author Lučzewská, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:28Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:28Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28029
dc.description.abstract Hodnotová orientace sester a její vývoj vlivem praxe V mé bakalářské práci "Hodnotová orientace sester a její vývoj vlivem praxe" se zabývám vývojem hodnotové orientace všeobecných sester po odpracování 10 let ve zdravotnictví. Teoretická část obsahuje historické údaje, které napomáhají pochopit situaci sester v trojsměnném provozu. Popisuje úskalí profese, vymezuje role a funkce sester a naznačuje jejich hodnotový systém. Praktická část referuje o výzkumném šetření, které bylo realizováno metodou polostrukturovaného rozhovoru. Analýza byla provedena otevřeným kódováním. Kvalitativní výzkum zjišťuje, jaký vliv má praxe všeobecných sester na jejich hodnotový systém, a zda a do jaké míry, se pak tento systém odráží v soukromí a v praxi.
dc.format 57 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject situace sester cs
dc.subject funkce sester cs
dc.subject the value orientation en
dc.subject the situation of nurses en
dc.subject specifies functions of nurses en
dc.title Hodnotová orientace sester a její vývoj vlivem praxe
dc.title.alternative The Value Orientation of Nurses and its Development due to the Practice
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Konečný, Josef
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The Valve Orientation of Nurses and its Development Due to The Practice My bachelor project "Value Orientation of Nurses and its Development Influenced by Experience" is focused on the value orientation of general nurses after 10 years of medical career. The theoretical part contains historical data which help to understand the situation of nurses in three-shift system. Apart from it describen pitfalls of the profession and it also specifies functions of nurses and indicates their value system. The practical part reports on the suvey which was conveyed through semi-structured interview. The analysis was done via open coding. The quality-oriented survey determines the influence of the experience of general nurses on their value system and whether, and to what extent, this system is reflec-ted in their privacy and work.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33462
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
lučzewská_2014_dp.pdf 1.665Mb PDF View/Open
lučzewská_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
lučzewská_2014_op.doc 17.60Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account