Sebepéče u pacientů s astma bronchiale se zaměřením na inhalační terapii

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sebepéče u pacientů s astma bronchiale se zaměřením na inhalační terapii

Show simple item record

dc.contributor.advisor Halmo, Renata
dc.contributor.author Majzlíková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:29Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28031
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na zmapování problémů a kompetencí sebepéče u pacientů s onemocněním astma bronchiale, především v oblasti znalosti strategie léčby a inhalační terapie. Teoretická část se zabývá popsáním nemoci astma bronchiale, inhalační léčby a teorie deficitu sebepéče dle Elisabeth Dorothey Oremové. Praktická část se věnuje sestavení situační potřeby u pacientů s bronchiálním astmatem léčených v zařízení Lázně Luhačovice a.s. Práce si klade za cíl zjistit nejčastější problémy a chyby při aplikaci inhalační terapie. Pro splnění cílů byl použit výzkum pomocí dotazníkového šetření. Pro objasnění postupů a dodržování zásad při aplikaci oxygenoterapie byl sestaven edukační materiál.
dc.format 93 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sebepéče cs
dc.subject astma bronchiale cs
dc.subject teorie deficitu sebepéče dle Oremové cs
dc.subject inhalační terapie cs
dc.subject oxygenoterapie cs
dc.subject self-care en
dc.subject bronchial asthma en
dc.subject the theory of self-care deficit according to Orem en
dc.subject inhalation therapy en
dc.subject oxygen therapy en
dc.title Sebepéče u pacientů s astma bronchiale se zaměřením na inhalační terapii
dc.title.alternative Self-care in Patients with Bronchial Asthma, with a Focus on Inhalation Therapy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Filová, Andrea
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis focuses on charting problems and competences of self-care in patients with bronchial asthma disease, especially in the area of knowledge of the treatment strategies and inhalation therapy. The theoretical part deals with describing disease of the bronchial asthma, inhalation treatment and the theory of self-care deficit according to Dorothea Elisabeth Orem. The practical part is dedicated to the assembly of the situational needs in patients with bronchial asthma treated in the facility Lázně Luhačovice a.s. The work aims to identify the most common problems and errors in the application of inhaled therapy. The research was made by using the questionnaire investigation for the fulfilment of the objectives. The educational material was drawn up to clarify the procedures and compliance with the principles in the application of oxygen therapy.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33464
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-21


Files in this item

Files Size Format View
majzlíková_2014_dp.pdf 2.822Mb PDF View/Open
majzlíková_2014_vp.pdf 30.93Kb PDF View/Open
majzlíková_2014_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account