Diagnostika arytmií vedoucí k implantaci kardiostimulátoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Diagnostika arytmií vedoucí k implantaci kardiostimulátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrenáková, Eva
dc.contributor.author Miksová, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:29Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:29Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28032
dc.description.abstract Kradiostimulace je léčebnou metodou, která zajišťuje náhradní srdeční rytmus u pacientů s pomalou srdeční frekvencí. Při diagnostice a rozhodování k implantaci trvalého kardiostimulátoru u těchto pacientů se využívají diagnostické metody, které co nejméně zatěžují pacienta. Bakalářská práce pojednává nejen o základních vyšetřovacích metodách, ale i o dalších invazivních a neinvazivních postupech, které pomáhají v diagnostice pomalých srdečních rytmů. Teoretická část pojednává o srdečních arytmiích, které jsou indikací k implantaci trvalého kardiostimulátoru. Zahrnuje diagnostiku a léčbu těchto arytmií. Praktická část se zaměřuje na zpracování dat, které jsme získali studiem písemných dokumentů. Ve vybraných kazuistikách se zabýváme typickými i méně využívanými vyšetřovacími metodami, které pomáhají diagnostikovat pomalé srdeční rytmy.
dc.format 93 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject arytmie cs
dc.subject diagnostické metody cs
dc.subject implantace cs
dc.subject kardiostimulace cs
dc.subject arrhytmia en
dc.subject diagnostic methods en
dc.subject implantation en
dc.subject cardiostimulation en
dc.title Diagnostika arytmií vedoucí k implantaci kardiostimulátoru
dc.title.alternative Diagnosis of Arrhytmias Leading to Pacemaker Implantation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pelková, Jana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated Cardiostimulation (pacing) is a method of treatment which provides substitutional heart rhythm with patients who have slow heartbeat frequency. After this diagnosis when deciding for implantation of the permanent cardiostimulator we use a diagnostical method which is the least burdensome for the patients. My Bachelor work deals with both the basic medical examinations and other invasive and non-invasive methods which help in diagnosis of slow cardiac rhythm. The theoretical part deals with heart arrhythmia which indicates implantation of permanent cardiostimulator. It includes diagnosis and treatment of this arrhythmia. The practical part is focused on data processing which we gained through studying of written documentation. In selected casuistics we deal with both typical and also less typical medical examinations which can help to diagnose slow heart rhythm.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33465
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-19


Files in this item

Files Size Format View
miksová_2014_dp.pdf 5.027Mb PDF View/Open
miksová_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
miksová_2014_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account