E. K. Rossová a její přínos pro současnou hospicovou péči

DSpace Repository

Language: English čeština 

E. K. Rossová a její přínos pro současnou hospicovou péči

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dorková, Zlatica
dc.contributor.author Otrubová, Ria
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:31Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28035
dc.description.abstract V bakalářské práci se zabývám pohledem na umírání a smrt v domácím prostředí. Vycházím ze studia literatury E. K. Rossové, která se touto problematikou celoživotně zabývala. Rozpracovávám zde jednotlivé fáze umírání, zabývám se přístupem k pacientům, ale i příbuzným, nebo jiným pečovatelům. V teoretické části se zaměřuji na specifika umírání u dětí. Popisuji přístup k pozůstalému dítěti. V praktické části se snažím identifikovat potřeby umírajících, jejich příbuzných a pečovatelů, a to formou kazuistik pacientů, které jsem ošetřovala.
dc.format 74 s., 14 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject umírání cs
dc.subject smrt cs
dc.subject hospicová péče cs
dc.subject bolest cs
dc.subject pozůstalí cs
dc.subject dying en
dc.subject death en
dc.subject hospice care en
dc.subject pain en
dc.subject bereaved en
dc.title E. K. Rossová a její přínos pro současnou hospicovou péči
dc.title.alternative E. K. Ross and her Contribution to the Current Hospice Care
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated In bachelor´s thesis I deal with view of dying and death at home. I built on the study of E. Kübler - Ross literature who was dealing with this issue all her lifetime. I elaborate the different stages of dying, deal with attitude to the patients as well as relatives or other social workers. In the theoretical part I focus on the specifics of dying of the children. I describe attitude to the surviving child. In the practical part I try to identify the needs of the dying, their relatives and carers in the way of casuistry of the patients that I nursed.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33468
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
otrubová_2014_dp.pdf 2.835Mb PDF View/Open
otrubová_2014_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
otrubová_2014_op.doc 46Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account