Kvalita života po transplantaci slinivky břišní a ledviny

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života po transplantaci slinivky břišní a ledviny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gatěk, Jiří
dc.contributor.author Polášková, Vladimíra
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:55:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:55:31Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28036
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je "Kvalita života po transplantaci slinivky břišní a ledviny". Práce je rozdělená na část teoretickou a praktickou. V teoretické části popisuji vývoj a druhy transplantací, kritéria kladená na dárce i příjemce, případné kontraindikace ze strany dárce a příjemce. Je vhodné se alespoň krátce zmínit o koordinačním středisku, transplantačním zákoně a etice transplantací. V druhé části teoretického celku se zmiňuji o přípravě a průběhu transplantace, komplikacích, imunosupresivní léčbě, domácí a dispenzární péči. Poslední kapitola se zabývá vymezením pojmu kvalita života, nástroji k měření kvality života, a psychologii zdraví a nemoci. V praktické části se zabývám analýzou zjištěných dat, které jsem získala pomocí kvalitativního výzkumu, pomocí polostrukturovaného rozhovoru. Tímto šetřením jsem především zjišťovala jak vnímají klienti po kombinované transplantaci svou kvalitu života.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject transplantace cs
dc.subject dárce cs
dc.subject příjemce cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject komplikace cs
dc.subject transplantation en
dc.subject donator en
dc.subject recipient en
dc.subject quality of life en
dc.subject complications en
dc.title Kvalita života po transplantaci slinivky břišní a ledviny
dc.title.alternative Quality of Life after Pancreas and Kidney Transplantation
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kutnohorská, Jana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor work is "Quality of life after pacreas and kidney transplantation". It is divided into two parts. Theoretical and practical. In the theoretical part I describe the development and the different kinds of transplantations, criteria given to donators and ricipients, possible contraindications which can occur to both donators and ricipients. It is good to mention the coordination center, transplantation law and etics of transplantation at least in a few words. In the second half of the theoretical part I write about the preparation and process of transplantation, complications, immunodepressive treatment, home and dispensary care. The last chapter deals with the theme of quality of life, tools to measure the quality of life and the psychology of health and illness. In practical part I mention analysis of collected data which was gained in qualitative research with the help of qualitative halfstructured interview. By this research I mainly detected how clients after combined transplantation feel the quality of life.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 33469
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-22


Files in this item

Files Size Format View
polášková_2014_dp.pdf 6.893Mb PDF View/Open
polášková_2014_vp.doc 49.5Kb Microsoft Word View/Open
polášková_2014_op.doc 44.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account